W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Gminny konkurs "Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa"

Zapraszamy do udziału w gminnym konkursie "Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa"

Gminny Konkurs "Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa"
 1. Organizator:
  Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu, ul. Wł. St. Reymonta 2, 07-230 Zabrodzie
 2. Cele konkursu:
  • propagowanie lokalnych tradycji i symboliki związanych ze Świętami Bożego Narodzenia,
  • rozwijanie wrażliwości plastycznej i artystycznej,
  • kształtowanie postaw szacunku do tradycji.
 3. Uczestnicy:
  W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Zabrodzie. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie:
  • klasy I-III,
  • klasy IV-VI.
 4. Zakres prac konkursowych:
  Zadaniem uczestników jest wykonanie Kartki bożonarodzeniowej wraz z życzeniami:
  • forma płaska w formacie od A6 do A4 (preferowany format A5)
  • pierwsza strona, ozdobna powinna zawierać elementy dekoracyjne, wykonane dowolną techniką  plastyczną. UWAGA nie używać materiałów sypkich.
  • życzenia zamieszczone na drugiej stronie kartki powinny być autorskie, i zawierać tekst życzeń z podpisem – tylko imię uczestnika.
 5. Zasady i warunki uczestnictwa:
  1. Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć do siedziby GOK; ul. Wł. St. Reymonta 2, 07-230  Zabrodzie tylko  jedną pracę wraz z kartą zgłoszenia (załącznik do regulaminu) w terminie do dnia 10.12.2021 r.
  2. W przypadku prac przesyłanych pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego.
  3. NIE SYGNUJEMY PRAC nazwiskiem ani innymi danymi osobowymi. Wszystkie niezbędne dane ułatwiające  identyfikację uczestnika będzie zawierać karta zgłoszenia. Każda praca konkursowa otrzyma swój numer.
  4. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie wraz z pracą konkursową czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia, zawierającej oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów, które jest potwierdzeniem przyjęcia warunków zapisanych w Regulaminie.

 

Więcej informacji o konkursie w załączonym poniżej Regulaminie

Materiały

Regulamin gminnego konkursu "Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa"
NAJPIĘKNIEJSZA​_KARTKA​_BOŻONARODZENIOWA.pdf 0.29MB
Karta uczestnika gminnego konkursu "Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa"
KARTA​_UCZESTNIKA​_GMINNEGO​_KONKURSU​_NKU.pdf 0.26MB
{"register":{"columns":[]}}