W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wnioski o stypendium sportowe za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, osiągnięte w 2022 r.

Plakat z dużym napisem "Stypendia sportowe"

Wójt Gminy przypomina o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Stryszów za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, osiągnięte w 2022 r. 

Wnioski o przyznanie stypendium sportowego, składa się w Urzędzie Gminy w Stryszowie, w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r. zgodnie z formularzem wniosku poniżej do pobrania.

 1. Stypendium może otrzymać zawodnik, który uprawia dyscyplinę sportu we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia.
 2. Stypendium sportowe może być przyznane za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
 3. Stypendium sportowe może być przyznane w danym roku budżetowym tylko jeden raz tej samej osobie.
 4. Stypendia sportowe przyznaje, wstrzymuje i pozbawia Wójt na uzasadniony wniosek, który mogą składać:
  1. kluby sportowe;
  2. dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Gminy.
 5. Wysokość stypendium jest uzależniona od:
  1. kwoty zapisanej na ten cel w budżecie ;
  2. ilości wniosków o przyznanie stypendium sportowego;
  3. osiągniętego wyniku sportowego.
 6. O ostatecznej wysokości stypendiów sportowych decyduje Wójt.
 7. Stypendium sportowe przyznawane jest na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy.
 8. Wniosek powinien być szczegółowo uzasadniony, ze wskazaniem osiągnięć sportowych kandydata.
 9. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.

 

Stryszów, 05.12.2022 r.  

Wójt Gminy

(-) Szymon Duman

Materiały

Wniosek o stypendium sportowe
wniosek​_o​_stypendium.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}