W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rewitalizacja Terenów Zielonych w Zakrzowie - Projekt MIRS

Przedsięwzięcie, które zostało realizowane w ramach projektu "Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS," ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa małopolskiego, stanowi krok w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców oraz dbałości o środowisko naturalne. Głównym celem projektu była rewitalizacja istniejących terenów zielonych, przylegających do tworzonej siłowni plenerowej nr działki 3730/6, położonej w miejscowości Zakrzów.

Przed rozpoczęciem prac, teren ten pozostawał nieużytkowany i nie spełniał funkcji sportowo-rekreacyjnych. Charakteryzował się nierówną powierzchnią porośniętą trawą, co stwarzało idealne warunki do przemiany go w atrakcyjne miejsce dla społeczności lokalnej.

Zakres prac obejmował; wyrównanie terenu, przygotowanie podłoża pod zasianie trawnika, umożliwiającego korzystanie z terenu przez mieszkańców. Projekt zakładał również nasadzenie głównie drzew i krzewów miododajnych, takich jak klon jesionolistny, hortensja bukietowa oraz lawenda. Ta część zadania została współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach zadania pn. Budowa obiektów sportowo- rekreacyjnych oraz siłowni plenerowej na działce oznaczonej nr ewid. 3730/6 w miejscowości Zakrzów. Koszt kwalifikowany zadania: 15 503,66 zł, kwota dotacji: 7 751,83 zł .

Ta inwestycja w miejscowości Zakrzów przyczyni się do aktywizacji sportowej mieszkańców gminy, w szczególności dzieci i młodzieży. Wzbogaci ofertę rekreacyjną, zwiększając aktywność fizyczną oraz podnosząc poziom kultury fizycznej w społeczności lokalnej. To także doskonała okazja do promowania zdrowego stylu życia.

Siłownia plenerowa wraz z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi stworzyła dodatkową możliwość aktywności fizycznej i atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego dla mieszkańców. Rewitalizacja terenu przylegającego do nowoczesnej siłowni plenerowej podniosła walory estetyczne całego kompleksu, uatrakcyjniła teren rekreacyjny i stworzyła lokalną strefę do aktywności i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy Stryszów.

Nasadzenie drzew i krzewów miododajnych wpłynęło także na zwiększenie tzw. bazy pożytkowej dla owadów, szczególnie pszczół. Zadrzewienia i zakrzewienia mają ogromny wpływ na kształtowanie środowiska, poprzez oczyszczanie powietrza, redukcję zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, ograniczenie hałasu oraz ograniczenie spływu wód gruntowych. To również stworzenie naturalnych schronień dla zwierząt i ptactwa.

Projekt "Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS" jest doskonałym przykładem, tego jak można połączyć cele rekreacyjne i ekologiczne, przyczyniając się jednocześnie do poprawy jakości życia mieszkańców i dbałości o przyrodę.

 

Zdjęcia (5)

{"register":{"columns":[]}}