W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zapowiedzi

zobacz wszystkie

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Wójt Gminy Stryszów uprzejmie informuje, że w 2024 roku miejsce zbiórki odpadów zostanie przeprowadzone w miejscowości Zakrzów (nad szkołą) na działkach o numerach ewidencyjnych 1985/6 oraz 1985/7 w godzinach od 7:00 do 15:00.

Z uwagi na kwestie organizacyjne oraz wąską drogę dojazdową do miejsca zbiórki bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci oddania odpadów telefonicznie lub osobiście oraz umówienie się na konkretną godzinę w tym dniu.

Obowiązujące zasady:

 • przyjmujemy odpady budowlane TYLKO W WORKACH GMINNYCH (możliwość zakupu dodatkowych  worków na miejscu).
 • zużyte opony tylko z samochodów osobowych i mniejsze (limit 4 szt. na nieruchomość).

nie przyjmujemy odpadów z prowadzonej działalności gospodarczej, odpadów samochodowych, eternitu, onduliny oraz odpadów wytworzonych w gospodarstwie rolnym.  .

Kontakt z urzędem gminy tel. 33 879 74 12 wew. 127 gmina@stryszow.pl

 
Zbiórka odpadów

Jednocześnie informujemy, że odpady mogą oddać tylko osoby z terenu Gminy Stryszów – osobiście! Osoby trzecie mogą pomóc przy przewiezieniu odpadu, jednak nie mogą pojawić się na PSZOKU „w imieniu” właściciela odpadów.

PRZYJMUJEMY: papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metale, szkło, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe, odpady remontowo – budowlane tylko z drobnych remontów prowadzonych przez właścicieli nieruchomości.

NIE PRZYJMUJEMY: azbestu, onduliny, odpadów samochodowych, odzieży, odpadów poprodukcyjnych, przemysłowych, odpadów budowlanych od osób prowadzących działalność gospodarczą, opon powyżej 60 cm średnicy.

Informacja o limitach oddawanych odpadów na PSZOK

W związku z obowiązującym regulaminem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Stryszowie oraz uchwałą Nr XXII/189/2020 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie: określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Stryszów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi, uprzejmie informujemy, że mieszkańców gminy oraz właścicieli nieruchomości letniskowych obowiązują następujące roczne limity na:

 1. odpady wielkogabarytowe:
 • dla nieruchomości zamieszkałej - 70 kg/rok na 1 osobę zamieszkującą,
 • dla domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekr.- wyp. - 50 kg/rok na nieruchomość.
 1. odpady budowlane i rozbiórkowe:
 • dla nieruchomości zamieszkałej - 30 kg/rok na 1 osobę zamieszkującą,
 • dla domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekr.- wyp - 30kg/rok na nieruchomość.
 1. zużyte opony:
 • dla nieruchomości zamieszkałej - 4 opony/rok na nieruchomość.
 • dla domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekr.- wyp - 0 opon/rok na nieruchomość.

W przypadku przekroczenia wyżej wymienionych limitów oddający odpady pokrywa koszty nadwyżki tonażowej danego odpadu zgodnie
z poniższymi cenami przyjętymi uchwałą Rady Gminy w Stryszowie[1]:

 • odpady remontowo - budowlane - 0,88 zł/kg.
 • odpady wielkogabarytowe - 1,13 zł/kg.
 • zużyte opony - 1,19 zł/kg.

[1] Uchwała Nr XXII/189/2020 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie: określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Stryszów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

Materiały

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
{"register":{"columns":[]}}