W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zapowiedzi

zobacz wszystkie

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie obiektu Ludowego Klubu Sportowego „Chełm” Stryszów jest czynny w drugą sobotę każdego miesiąca od godz. 8:00 do godz. 16:00. Terminy otwarcia w kalendarzu powyżej.

Niezmiennie prosimy wszystkie osoby oddające odpady na PSZOK o zachowanie środków ostrożności (zasłonięcie ust i nosa oraz rękawiczki, 2 metry odstępu od innych osób) ze względu na obowiązującą pandemię.

Jednocześnie informujemy, że odpady mogą oddać tylko osoby z terenu Gminy Stryszów – osobiście! Osoby trzecie mogą pomóc przy przewiezieniu odpadu, jednak nie mogą pojawić się na PSZOKU „w imieniu” właściciela odpadów.

PRZYJMUJEMY: papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metale, szkło, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe, odpady remontowo – budowlane tylko z drobnych remontów prowadzonych przez właścicieli nieruchomości.

NIE PRZYJMUJEMY: azbestu, onduliny, odpadów samochodowych, odzieży, odpadów poprodukcyjnych, przemysłowych, odpadów budowlanych od osób prowadzących działalność gospodarczą, opon powyżej 60 cm średnicy.

Informacja o limitach oddawanych odpadów na PSZOK

W związku z obowiązującym regulaminem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Stryszowie oraz uchwałą Nr XXII/189/2020 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie: określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Stryszów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi, uprzejmie informujemy, że mieszkańców gminy oraz właścicieli nieruchomości letniskowych obowiązują następujące roczne limity na:

 1. odpady wielkogabarytowe:
 • dla nieruchomości zamieszkałej - 70 kg/rok na 1 osobę zamieszkującą,
 • dla domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekr.- wyp. - 50 kg/rok na nieruchomość.
 1. odpady budowlane i rozbiórkowe:
 • dla nieruchomości zamieszkałej - 30 kg/rok na 1 osobę zamieszkującą,
 • dla domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekr.- wyp - 30kg/rok na nieruchomość.
 1. zużyte opony:
 • dla nieruchomości zamieszkałej - 4 opony/rok na nieruchomość.
 • dla domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekr.- wyp - 0 opon/rok na nieruchomość.

W przypadku przekroczenia wyżej wymienionych limitów oddający odpady pokrywa koszty nadwyżki tonażowej danego odpadu zgodnie
z poniższymi cenami przyjętymi uchwałą Rady Gminy w Stryszowie[1]:

 • odpady remontowo - budowlane - 0,88 zł/kg.
 • odpady wielkogabarytowe - 1,13 zł/kg.
 • zużyte opony - 1,19 zł/kg.

[1] Uchwała Nr XXII/189/2020 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie: określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Stryszów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

Materiały

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Stryszów obowiązujący od 5 lutego 2021
regulaminPSZOKU2021.pdf 0.87MB
{"register":{"columns":[]}}