W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Konkurs recytatorski "O WIĘKSZEGO TRUDNO ZUCHA"

zdjęcie otwartej książki z bliska

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO „O WIĘKSZEGO TRUDNO ZUCHA..”

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „O WIĘKSZEGO TRUDNO ZUCHA”.
 2. Regulamin Konkursu określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania, zasady przyznawania nagród, zasady ogłaszania wyników, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach.
 3. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Razem dla Gminy Stryszów, Stryszów 149, 34-146 Stryszów NIP 5512645501.
 4. Konkurs organizowany jest w ramach realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2022 r., pn. „Mecenat Małopolski – I edycja”.
 5. Celem konkursu jest popularyzacja twórczości Marii Konopnickiej, rozwijanie zdolności recytatorskich oraz promowanie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży.
 6. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży zamieszkującej województwo małopolskie.
 7. Przesłuchania do konkursu odbędą się 30.09.2022 r., o godz. 16:00 w budynku LKS Chełm Stryszów, Stryszów.
 8. Organizator konkursu dopuszcza możliwość przesłania prezentacji utworu w formie cyfrowego nagrania i przesłanie go do siedziby Stowarzyszenia(płyta CD/DVD, WeTransfer) do dnia 30.09.2022 r., do godz. 14:00. Przesłana prezentacja zostanie odtworzona przez komisję konkursową podczas przesłuchań.
 9. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 30.09.2022 r.

ORGANIZACJA KONKURSU

 1. Konkurs będzie miał formę prezentacji jednego utworu z twórczości Marii Konopnickiej.  
 2. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do wypełnienia karty uczestnictwa – załącznik nr 1 do regulaminu.
 3. Uczestników oceniać będzie komisja konkursowa. Przedmiotem oceny będzie stopień opanowania pamięciowego tekstu, dykcja, interpretacja utworu, ogólne wrażenie artystyczne.
 4. Laureatami konkursu zostaną 3 osoby, których prace zostaną najwyżej ocenione. Komisja konkursowa ma także do dyspozycji 20 wyróżnień.
 5. Ocenę wystąpień dokona 3 osobowa Komisja Konkursowa.
 6. Laureatom konkursu zostaną wręczone dyplomy oraz nagrody książkowe.
 7. Udział w konkursie  jest dobrowolny i w każdym momencie dopuszcza się możliwość rezygnacji z udziału w konkursie. W celu odstąpienia od udziału w konkursie, należy przesłać treść rezygnacji na adres gmina@stryszow.pl .

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu. Wszelkie zmiany w regulaminie będą ogłaszane na stronie organizatora.
 2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności za przestrzeganie jego postanowień.

Materiały

Plakat Konkurs recytatorski „O WIĘKSZEGO TRUDNO ZUCHA”.
plakat-konkurs-recytatorski.pdf 8.20MB
Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu „O większego trudno zucha..” - karta uczestnictwa
Załącznik​_Nr​_1​_do​_Regulaminu​_konkursu​_recytatorskiego​_Karta​_zgłoszeniowa​_2022.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}