W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja o konopiach

Grafika z napisem informacja

Zgodnie z informacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego prowadzone są prace nad Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2022 roku.

Mając bowiem na uwadze  art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.) sejmik województwa, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa, określa, w drodze uchwały, ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw, mając na względzie zagrożenie narkomanią, zapotrzebowanie na surowce pochodzące z tych upraw oraz tradycję uprawy maku i konopi włóknistych na danym terenie.

Zgodnie z art. 47 ust.1 ww. ustawy zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych wydaje wójt właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy. 

Jednym z warunków wydania zezwolenia na uprawę maku czy konopi włóknistych jest ujęcie planowanej powierzchni (ha) i rejonizacji (gmina) uprawy w wyżej wymienionej Uchwale Sejmiku województwa Małopolskiego na rok, którego dotyczy uchwała. 

W związku z powyższym, w terminie do 24 września 2021 r. przyjmowane będą zgłoszenia dotyczące powierzchni i rejonizacji upraw maku i konopi włóknistych planowanych na 2022 r.

Zgłoszenia dokonuje zainteresowany producent i punkt skupowy. Zgłoszenia można dokonać również za pośrednictwem urzędu gminy.  

W zgłoszeniu planowanej na 2022 r. powierzchni uprawy maku i konopi włóknistych należy ująć:

  • czy zgłaszający jest producentem czy prowadzącym skup maku/ konopi włóknistych;
  • wskazanie gatunku uprawy (mak, mak niskomorfinowy, konopie włókniste);
  • cel prowadzenia uprawy – cele zostały określone w art. 45 ustawy;
  • lokalizacja uprawy – na terenie jakiej gminy województwa pomorskiego planowana jest uprawa;
  • powierzchnia uprawy w ha na terenie danej gminy.