W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

DĄBRÓWKA

Dąbrówka widok na szkołę podstawową

Powierzchnia 526 ha. Wieś leży w zachodniej części gminy w pobliżu ujścia Stryszawki do Skawy.  W Dąbrówce mieszka obecnie 628 osób (stan na 30.06.2013 r.). 

Historia

(i Ostalowa, d. Ostałówka) — (Dambrowka 1430,Dąmbrowka 1579). Nazwa wsi ma pochodzenie topograficzne, od zagajników dębowych. Brak źródeł pisanych nie pozwala ustalić daty powstania wsi. Jedno jest pewne, że wieś powstała dużo wcześniej niż w XV wieku, być może Dąbrówkę i Ostalówkę założył po roku 1333 Żegota z Benkowic. Świadczy o tym pozostałość niewielkiego grodziska na górze Kurczyna datowanego na XIV lub początek XV wieku. Chociaż znaleziono ślady osady z X-XII wieku.

Od początku istnienia Dąbrówka stanowiła własność rycerską. Z roku 1430 pochodzi zapis mówiący, iż Mikołaj alias Wrzesczek z Łękawicy sprzedał za 260 grzywien w obecności księcia oświęcimskiego Kazimierza, Piotrowi z Paszkowic wsie Łękawica, Dąbrówka i Ostałówka. 

O późniejszych dziejach wsi nic nie wiadomo, nie wspomina o niej Jan Długosz w Liber Beneficiorum 7 lat 1470-80. Wiadomo, że o wieś spierali się w roku 1550 Hanusz Strzała z Sosnowic (jako właściciel?) i Jan Słupski ze Stryszowa {wierzyciel?). W roku 1529 dziesięcinę ze wsi oddawano plebanowi w Stryszowie.

Lustracja z 1579 roku wymienia jako właściciela wsi dziedzica Grzegorza Strzałę herbu Kotwicz odm. (Strzała VI). Wieś należała do klucza, który obejmował jeszcze Zagórze i Ostałówkę (Ostałówka— 1589). Łącznie w tych dobrach było 5 łanów kmiecych, 3 zagrodników bez pełnej roli i l komornik bez bydła. Prawdopodobnie był tu jeszcze dwór i folwark. Z całą pewnością ród Strzałów utrzymał się w tych wioskach do roku 1620.

Hieronim Strzała z. Dąbrówki i Ostałowki odbył w latach 1596-97 pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Hieronim przywiózł gipsowy model Kościoła Ukrzyżowania w Jerozolimie. Na jego podstawie Mikołaj Zebrzydowski zbudował w pobliżu Zebrzydowic klasztor Bernardynów i słynną Kalwarię z Drogę Krzyżową. Jeszcze przed połową XVII wieku wieś przeszła w ręce Stanisława Bicgańskiego herbu Prawdzie.

Po krótkim czasie dobra te przejął Franciszek z Brzezia Paszkowski. Tuż przed 1680 rokiem klucz dąbrówiecki kupił doktor wydziału medycznego Akademii Krakowskiej — Jakub Rcgnckicr. W pierwszej ćwierci XVIII wieku klucz len przejęli Wilkońscy z pobliskiego Stryszowa. Od tej chwili Dąbrówka. Ostałówka i Zagórze dzieliło losy Stryszowa.

W roku 1869 wieś (wraz z Ostałówką) miała 75 domów i liczyła 434 mieszkańców (w tym 18 Żydów). Majątek ziemski Juliana Górczyńskiego liczył 198 mórg gruntów ornych, 2 morgi łąk i ogrodów, 37 mórg pastwisk i 232 morgi lasu. Chłopi w tym czasie gospodarowali na 194 morgach gruntów ornych, 9 morgach łąk, 56 morgach pastwisk i 32 morgach lasu.

W roku 1912 dobra stryszowskie, w tym majątek w Dąbrówce podzielono, grunty orne pozostały przy właścicielach Stryszowa, a okoliczne lasy zakupił arcyksiążę Karol Stefan Habsburg. Ten stan utrzymał się do roku 1945.

Zabytki:

  • Ślady osady od czasów neolitycznych do wczesnego średniowiecza oraz ślady małego grodu istniejącego prawdopodobnie do końca XII wieku,
  • Ślady po barokowym dworze Wilkońskich oraz ślady parku dworskiego,
  • Kaplica podworska ufundowana przez rodzinę Wilkońskich w roku 1730,
  • Figura przydrożna z roku 1826 przedstawiająca Pietę.

Obecnie w Dąbrówce funkcjonuje Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym. W szkole odbywają się uroczystości i imprezy na skalę wsi i gminy m. in. rodzinne festyny, zabawy karnawałowe, andrzejkowe, sylwestrowe, kolędowanie, zapusty obchody Dnia Ziemi, Zielonych Świątek. 

Zdjęcia (2)