W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące

Termin załatwienia

Niewzłocznie

Osoba kontaktowa

Ilona Rzepka

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Skąpe
Parter, pok. nr 3

Telefon kontaktowy

68 34 70 535

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Skąpe
Parter, pok. nr 3

Opis

Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż trzy doby jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy, najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia przybycia.

 

Informacje dodatkowe:

  1. Czynność tą można dokonać osobiście lub przez osobę trzecią przedstawiając potrzebne dokumenty.
  2. W przypadku nieletniego, zameldowania dokonuje przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca faktyczną opiekę.
  3. Zameldowanie noworodka dokonuje z urzedu właściwy organ gminy w miejscu pobytu stałego matki lub tego z rodziców, u którego faktycznie przebywa, albo w miejscu określonym przez sąd opiekuńczy.
  4. Osoby dokonujące zameldowania otrzymują poświadczenie zameldowania na pobyt stały - zaświadczenie to ważne jest 2 miesiące w tym czasie zainteresowany zobowiązany jest do wyrobienia nowego dowodu osobistego.

 

Przyjmowanie interesantów:

poniedziałek - piątek:  7.00 - 15.00

 

Podstawa prawna

Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. 01.87.960 ze zminami) oraz rozporządzenia: zgłaszenie i przyjmowanie danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz.U. 02.236.1999).

 

Wymagane dokumenty

  1. dowód osobisty meldującego,
  2. zaświadczenie o wymeldowaniu - dokument ten jest wydawany przez urząd właściwy ze względu na poprzednie zameldowanie na pobyt stały,
  3. wypełniony druk zameldowania - "Zgłoszenie pobytu stałego" (w przypadku, gdy dane we wniosku budzą wątpliwości organu ewidencyjnego lub na druku brak jest potwierdzenia zamieszkania przez właściciela lokalu - prowadzone jest postępowanie administracyjne o zameldowanie),
  4. książeczka wojskowa,
  5. dokument potwierdzający własność do lokalu (w przypadku, gdy zameldowanie następuje po raz pierwszy w "nowym" domu, mieszkaniu, w przypadku nowowybudownych domów - decyzję zezwalającą na użytkowanie).

Materiały

Zgłoszenie pobytu stałego
zgloszenie​_pobytu​_stalego.pdf 0.23MB
Zgłoszenie pobytu czasowego
zgloszenie​_pobytu​_czasowego.pdf 0.23MB
{"register":{"columns":[]}}