W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nabór wniosków na udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym w 2023 r.

Na podstawie art. 443 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625) oraz stosownie do uchwały Rady Gminy Skąpe nr XLI/378/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Skąpe oraz sposobu ich rozliczania (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z dnia 9 lipca 2018 r. poz. 1707).

 

Wójt Gminy Skąpe ogłasza
nabór wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Skąpe na bieżące utrzymanie wód oraz utrzymanie i eksploatację urządzeń 
w 2023 r. 

 

Kwota dotacji przeznaczona na realizację zadań określonych w 2023 r. wynosi 25.000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). Termin składania wniosków o udzielenie dotacji celowej upływa z dniem 28 lutego 2023 r. Wnioski złożone na innych drukach, niespełniające wymagań formalnych określonych w ww. uchwale lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. Wnioski ocenione, jako poprawne formalnie podlegają ocenie merytorycznie. O wynikach oceny wniosków i podjętych rozstrzygnięciach wnioskodawcy zostaną powiadomieni pisemnie.

Więcej informacji w uchwale XLI/378/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie trybu postepowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy skąpe oraz sposobu ich rozliczania.

 

 

 

Wójt Gminy Skąpe

/-/ Zbigniew Woch

 

 

{"register":{"columns":[]}}