W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Opolu

21.02.2022

Zdjęcie

W dniu 19 lutego 2022 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Opolu.

W zebraniu podsumowującym rok 2021 uczestniczyli członkowie jednostki OSP w Nowym Opolu, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, a także zaproszeni goście: Pani Janina Ewa Orzełowska - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Pani Dorota Dmowska-Paczuska – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Siedlcach, Pan Henryk Brodowski – Wójt Gminy Siedlce, Pan Jan Osiej – Radny Powiatu Siedleckiego, Pan Grzegorz Matuszyński - Radny Gminy Siedlce, Pan Wiesław Kosyl – sołtys wsi Stare Opole, Pan Stefan Todorski – redaktor naczelny czasopisma Strażak Mazowiecki, Pan Tomasz Skrzyczyński, Pan Krzysztof Kosieradzki, oraz przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich ze Starego i Nowego Opola.

Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Plan działalności oraz plan finansowy na rok 2022. Odbyło się także głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi, które zostało udzielone jednomyślnie.

W roku ubiegłym jednostka OSP w Nowym Opolu dzięki wsparciu Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Urzędu Gminy Siedlce pozyskała niezbędny sprzęt i wyposażenie, m. in. ubrania specjalne, buty strażackie, hełmy, aparaty ochrony dróg oddechowych, podpory ratownicze oraz wiele innego sprzętu, który jest używany podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.

Zebranie Sprawozdawcze swoją osobą zaszczyciła Pani Janina Ewa Orzełowska, która w swoim przemówieniu podziękowała za służbę strażakom oraz przekazała kamerę termowizyjną, dzięki której będzie możliwe szybkie rozpoznanie oraz zlokalizowanie poszkodowanych i źródła ognia. Przekazany sprzęt pozwoli na sprawne oraz bezpieczne przeprowadzanie akcji ratowniczych.

Zaproszeni goście skierowali słowa do druhów obecnych na zebraniu. Nie zabrakło też rozmów o planach na przyszłość oraz podziękowań.

Zdjęcia (3)

{"register":{"columns":[]}}