W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Podsumowanie projektu Gminna Akademia Seniora

06.10.2022

4 października odbyło się podsumowanie projektu Gminnej Akademii Seniora Gminy Siedlce.

Gminna Akademia Seniora

Już nie dadzą się oszukać!

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele gminy Siedlce, Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,  siedleckiego oddziału banku PEKAO S.A.,  stowarzyszenia Kotwica, druhowie gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz seniorzy z gminnego domu seniora i gminnych klubów seniora.

Spotkanie miało na celu podsumować działania podejmowane w ramach projektu, których głównymi tematami było uświadomić seniorów  jak zapobiegać przestępstwom wobec osób starszych, jak dbać o bezpieczeństwo ekonomiczne, zdrowotne i socjalne oraz bezpieczeństwo w domu i przestrzeni publicznej.

- Dziękujemy za wasze zaangażowanie, za udział, za aktywność, za miłą atmosferę podczas spotkań, za otwarte chłonne umysły.  Mamy nadzieję, że przekazana Wam wiedza posłuży w codziennym bezpiecznym życiu - mówiła Barbara Myrcha kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W projekcie udział wzięło 130 uczestników z siedmiu klubów seniora gminy Siedlce. Łącznie  odbyło się 21 spotkań w okresie od kwietnia do października 2022 roku. Sprawozdanie z działalności G.A.S. przedstawiła Anna Wróblewska przewodnicząca Gminnej Komisji Alkoholowej.

Podkreślając zaangażowanie przedstawicieli jednostek współpracujących z Gminną Akademią Seniora Anna Wróblewska zaprezentowała przebieg spotkań z seniorami, na których poznawali swoje dotąd nieznane przywileje, uczyli się odróżniać wyłudzenia i oszustwa, a przede wszystkim podnosili swoją świadomość w zakresie dbania o swoje bezpieczeństwo.

- Jeśli ten program, realizowany przy współpracy policji, strażaków i pracowników banku, ZUS-u i stowarzyszeń, przyczyni się do uratowania choćby jednej złotówki skradzionej z portfela seniorów, to było warto! Cieszę się, że seniorzy zdobyli tak ważną wiedzę w wielu dziedzinach i nie dadzą się już nabierać na różne metody oszustów. Nieważne czy dzwonić będzie „wnuczek”, „policjant”, czy „kolega ze szpitala”, seniorzy wiedzą już jak takie informacje weryfikować i sprawdzać czy są prawdziwe. Siedlecka policja ma i tak wiele pracy, a dzięki temu projektowi, na pewno będzie mieli mniej przestępstw wśród seniorów – mówił Henryk Brodowski wójt gminy Siedlce.

Na spotkaniach seniorzy nie tylko uczyli się wiedzy teoretycznej, ale szlifowali także umiejętności praktyczne. Wśród zajęć odbyły się również te uczące używania płatności elektronicznych, a w trosce o bezpieczeństwo danych byli uwrażliwiani na temat przechowywania kart i haseł do kont.

- Jesteśmy głęboko przekonani, że wiedza zdobyta przez słuchaczy „Gminnej Akademii Seniora” przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa uczestników w różnych obszarach życia - mówiła nadkom. Agnieszka Świerczewska.

Realizatorami Gminnej Akademii Seniora byli także pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury, którzy zaangażowali się w realizację projektu poprzez warsztaty muzyczne, mające na celu poprawę koncentracji, samopoczucia i sprawności ruchowej. 

Niektóre ze spotkań w sposób bezpośredni wpłynęły na bezpieczeństwo uczestników projektu. Policjanci z Wydziału Prewencji dokonali znakowania rowerów, którymi poruszają się nasi seniorzy. Na 130 uczestników projektu oznakowano aż 80 rowerów. Dodatkowo członkowie Klubów Seniora podczas realizacji bloku tematycznego świadomy i bezpieczny senior otrzymali kamizelki i elementy odblaskowe, które mają zwiększyć ich bezpieczeństwo na drogach.

Przeprowadzone zostały również wykłady z zakresu profilaktyki uzależnień, przemocy w rodzinie, zwłaszcza wobec osób starszych. Uświadomiono uczestników, z jakiej pomocy mogą skorzystać w sytuacjach zagrażających ich życiu i zdrowiu.

- Profilaktyka ma na celu przeciwdziałać. Cieszymy się, że projekt spotkał się z tak dużym zainteresowaniem i jeszcze większym zaangażowaniem uczestników. Do działania i projektu zainspirowała nas chęć pana wójta, który chcąc dbać o bezpieczeństwo seniorów zaproponował współpracę. Wszyscy seniorzy objęci tym programem zdobyli wystarczającą wiedzę i jestem przekonany, że żaden z absolwentów programu nie padnie ofiarą oszustw i przekrętów, które zwłaszcza na starsze osoby czyhają na każdym kroku – mówił mł. insp. Andrzej Dziewulski komendant Miejskiej Policji w Siedlcach.

Seniorzy, którzy cechują się przede wszystkim wrażliwością i może zbytnią łatwowiernością, dzięki projektowi nie dadzą się już nabrać na fikcyjne telefony wołające o pomoc i wsparcie finansowe. A wiedza i doświadczenie, które zdobyli ułatwi im codzienne funkcjonowanie w społeczeństwie. Bo jak powtórzono wielokrotnie na spotkaniu podsumowującym - „na naukę nigdy nie jest za późno”

Podsumowanie projektu to nie koniec działań profilaktycznych na terenie gminy. Jak zapowiedział wójt Brodowski pomysł będzie kontynuowane, jednak z małymi modyfikacjami, w oparciu o także inne grupy docelowe.

Zdjęcia (54)

{"register":{"columns":[]}}