W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie Starosty Nowotarskiego GN.683.2.660.2020 KrK o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania

22.02.2024

zdjęcie przedstawia po lewej stronie fragment laptopa z dłońmi ułożonymi na klawiaturze, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Ogłoszenie

     STAROSTA NOWOTARSKI

Zawiadamia, że w dniu 19 lutego 2024 roku została wydana decyzja znak: GN.683.2.660.2020.KrK o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działka ewid. nr 2125/1 o pow. 0,0309 ha (powstała z podziału działki ewid. 2125), położoną w miejscowości Skawa, gmina Raba Wyżna, która na mocy decyzji Starosty Nowotarskiego nr Z-7/20 z dnia 1 lipca 2020 r., znak: BA.6740.4.2.2020.BB, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka – Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa w km 7+698,00 – 9+650,48 – etap II” stała się własnością Powiatu Nowotarskiego.

Współwłaścicielem udziału wynoszącego 1/2 części w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym pozostawała Pani Maria Budzyń (córka Ludwika i Anieli), zmarła w 2007 r. Po zmarłej nie przeprowadzono postępowania spadkowego i nie zarejestrowano również aktu poświadczenia dziedziczenia.

Zgodnie z art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami pod pojęciem nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, co do której nie można ustalić osób, którym przysługują prawa rzeczowe  do nieruchomości, lub gdy właściciel nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe. W myśl art. 118a ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami decyzja podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego na podstawie, którego strona może być zawiadamiana o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

Z treścią ww. decyzji oraz całością akt sprawy można zapoznać się w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, parter, pokój 1.25, w godzinach urzędowania: pn.-pt. 730 – 1530.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia o wydaniu decyzji (zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego).

  

Materiały

Ogłoszenie Starosty Nowotarskiego o umorzonym postępowaniu
GN68326602020KrK​_Ogłoszenie​_Starosty​_Nowatarskiego​_z​_dnia​_20022024​_r​_o​_wydaniu​_decyzji​_umarzającej​_postępowanie.pdf 1.47MB
{"register":{"columns":[]}}