W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego w sprawie prowadzonych postępowań odszkodowawczych w miejscowości Skawa

09.07.2024

zdjęcie przedstawia po lewej stronie dłonie trzymające smartfon, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Komunikat

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7 i art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 311),

STAROSTA NOWOTARSKI

Zawiadamia o prowadzonych postępowaniach odszkodowawczych dotyczących nieruchomości  o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działki ewidencyjne: nr 2078/3 o pow. 0,0127 ha wydzielona z działki ewid. nr 2078/1, nr 2081/6 o pow. 0,0010 ha i nr 2081/7 o pow. 0,0130 ha wydzielone z działki ewid. nr 2081/2, położonej w miejscowości Skawa, gmina Raba Wyżna, zajętych pod realizację inwestycji drogowych pn.:

  1. ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr K1668 Rabka – Skawa – Naprawa od km 8+780.91 do km 8+857.68 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu na potoku Stachorówka w km 8+817”. Decyzja stała się ostateczna z dniem 6 lutego 2014 r
  2. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka – Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa w km 7+698,00 – 9+650,48 – etap II”. Decyzja stała się ostateczna z dniem 17 sierpnia 2020 r.

Z treści księgi wieczystej nr NS1T/00038617/7 wynika, że współwłaścicielem ww. nieruchomości w udziale 1/56 części była Pani Bronisława Sularz c. Feliksa i Marii, zmarła w dniu 20 września 1993 r. Po zmarłej nie zakończono postępowania spadkowego przed Sądem Rejonowym w Nowym Targu, które jest obecnie odroczone bezterminowo. Nie zarejestrowano również aktu poświadczenia
dziedziczenia po zmarłej.

Ponadto na podstawie danych z ewidencji gruntów ustalono, że przedmiotowa nieruchomość pozostawała we władaniu samoistnym:

  • Pani Bernadety Kołodziej c. Jana i Antoniny w 2/32 części,
  • Pani Haliny Stachury c. Stanisława i Ludwiki w 84/384 części,
  • Pana Stanisława Sularza s. Stanisława i Krystyny w 7/32 części,
  • Pani Danuty Ścieszki c. Stanisława i Krystyny w 7/32 części,
  • małżonków Pana Franciszka Sularza s. Wojciecha i Marii oraz Pani Janiny Sularz c. Mieczysława i Marii, w 4/32 części,
  • małżonków Pana Włodzimierza Sularza s. Władysława i Rozalii oraz Pani Grażyny Sularz c. Stanisława i Heleny, w 4/32 części.

W związku z powyższym, wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się do Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ i udokumentowali swoje prawa.

{"register":{"columns":[]}}