W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Cyfrowa Gmina

25.05.2022

Projekt realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 4888/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozrój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze: POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Baner Cyfrowa Gmina na niebieskim tle. Dodatkowo na dole baneru logo Funduszy Europejskich Polska Cyfrowa, następnie logo Centrum Projektów Polska cyfrowa, następnie logo Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, następnie tekst Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Cel projektu:

Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.


​​Dofinansowanie otrzymane na zadania związane z:

  • Cyfryzacją urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej.
  • Edukację cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji.
  • Analizą stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Przedmiotem projektu jest: wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, zakup sprzętu IT, oprogramowania, licencji oraz usług i szkoleń, które pozwolą na utrzymanie lub poprawę bezpieczeństwa działania zasobów IT zarówno Urzędu Gminy jak i jednostek: ZGKiM, ZEAS oraz GOPS w Rabie Wyżnej. Ponadto dzięki realizacji grantu będzie możliwe rozbudowanie i wdrożenie dokumentu elektronicznego oraz EZD jako systemu podstawowego i gotowego do integracji z e-doręczeniami.


Planowane efekty:

Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie potencjału cyfrowego Urzędu Gminy i jednostek ZGKiM, ZEAS oraz GOPS w Rabie Wyżnej, podniesienie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego.

Termin realizacji projektu: do 30.09.2023 r.

Wartość projektu: 443 670 PLN

Wkład Funduszy Europejskich/dofinansowanie – 100%

{"register":{"columns":[]}}