W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Absolutorium i votum zaufania dla Wójta Gminy

21.06.2024

Na sesji Rady Gminy, która miała miejsce 20 czerwca 2024 r., Wójt Gminy Raba Wyżna, uzyskał absolutorium oraz wotum zaufania. W trakcie tego posiedzenia Rada Gminy Raba Wyżna podjęła również uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz wykonania budżetu za rok 2023.

Zdjęcie przedstawia Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta Gminy, Zastępce Wójta na sesji Rady Gminy

Absolutorium to potwierdzenie przez radę gminy, że wójt prawidłowo zrealizował budżet gminy, czyli zgodnie z prawem wydał publiczne pieniądze. Absolutorium jest rodzajem kontroli rady gminy nad wójtem w zakresie wykonania budżetu i jest wyrazem ostatecznej oceny działalności wójta za rok poprzedni. Natomiast wotum zaufania dla wójta to uchwała rady gminy, która jest podejmowana po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Wotum zaufania dotyczy całokształtu działania organu wykonawczego w roku poprzednim, za prawidłowość którego wójt ponosi odpowiedzialność.

Po zatwierdzeniu absolutorium i votum zaufania przedstawiciele jednostek organizacyjnych złożyli gratulacje panu Wójtowi Tomaszowi Rajcy, Zastępcy Wójta panu Mieczysławowi Kurek oraz Pani Skarbnik Beacie Kalembie i życzyli wiele sukcesów na następne lata.

Podczas sesji podjęto również inne uchwał na wniosek Wójta Gminy Raba Wyżna m.in.: w sprawie ważenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własności Gminy Raba Wyżna oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego, w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej stanowiącej własność Gminy (więcej informacji na BIP Raba Wyżna). Wśród nich znalazły się istotne decyzje dotyczące rozwoju lokalnej infrastruktury, edukacji oraz programów społecznych. Przyjęte uchwały mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz wsparcie dla dalszego rozwoju w regionie.

Rada Gminy podjęła również rezolucje dotyczącą wariantu przebiegu drogi dwujezdniowej klasy GP w ciągu DK7 na odcinku Rabka-Chyżne a tym samym wskazali wariant B (żółty) oraz wariant D (pomarańczowy), jako najkorzystniejszy społecznie dla Gminy Raba Wyżna.

Wybór odpowiednich wariantów przebiegu drogi jest kluczowy dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju regionu oraz minimalizacji wpływu na środowisko i społeczność lokalną.


Opracowanie i foto: Urząd Gminy Raba Wyżna

 

Zdjęcia (9)

{"register":{"columns":[]}}