W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zbywanie nieruchomości w drodze przetargu

Opis usługi:

Usługa umożliwia nabycie nieruchomości gminnej.

Kogo dotyczy usługa: osób fizycznych i osób prawnych.

Czas realizacji: Burmistrz Miasta i Gminy Margonin podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu co najmniej na okres 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, a w przypadku nieruchomości, której cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 100.000 euro, co najmniej na okres 2 miesięcy przed wyznaczonym terminem przetargu.

Opłaty: brak

Miejsce obsługi klienta: Urząd Miasta i Gminy Margonin, sekretariat Urzędu lub pok. nr 15.

Dni i godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Kontakt: 67 2846 068

Tryb odwoławczy:

Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego lub doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Margonin.

Informacje dodatkowe:

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które w wyznaczonym terminie wniosą wadium i przedłożą Komisji Przetargowej w dniu przetargu:

  • w przypadku osób fizycznych: dowód tożsamości,
  • w przypadku osób prawnych: dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot, odpis aktualny z KRS-u, uchwałę wyrażającą zgodę na nabycie nieruchomości,
  • pełnomocnicy winni przedstawić poświadczone pełnomocnictwo 

Etapy realizacji usługi:

  1. Decyzja organu stanowiącego o zbyciu nieruchomości,
  2. Wycena nieruchomości i ustalenie ceny nieruchomości,
  3. Sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu,
  4. Ogłoszenie, zorganizowanie i przeprowadzenie przetargu na zbycie nieruchomości,
  5. Zawarcie umowy kupna – sprzedaży w formie aktu notarialnego.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.02.2022 09:54 Krzysztof Maciejewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jolanta Krząkała
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zbywanie nieruchomości w drodze przetargu 1.0 09.02.2022 09:54 Krzysztof Maciejewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}