W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wymagane dokumenty:

W celu uzyskania zaświadczenia o przeznaczeniu terenu lub uzyskania informacji należy złożyć pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu wraz z dowodem wniesienia opłaty administracyjnej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Margoninie, ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin, tel. 67 2846 068

Opłaty:

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł, wg ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej).

Wpłaty opłaty można dokonać w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Margoninie lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Margoninie Bank Spółdzielczy w Chodzieży, Oddziały Margonin, 94 8945 0002 1300 0101 2000 0020

Termin i sposób załatwienia:

Zaświadczenie Urząd Miasta i Gminy w Margoninie wydaje w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie odmawiające wydania zaświadczenia, bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę, służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin.

Inne informacje:

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracownika, w pokoju nr 14, tel. 67 35 41 345.

Materiały

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w MPZP - wersja edytowalna
Wniosek​_o​_wydanie​_zaświadczenia​_o​_przeznaczeniu​_w​_MPZP.doc 0.02MB
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w MPZP - PDF
Wniosek​_o​_wydanie​_zaświadczenia​_o​_przeznaczeniu​_w​_MPZP.pdf 0.06MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.02.2022 09:18 Krzysztof Maciejewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marek Nowaczewski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 2.0 23.02.2022 12:16 Krzysztof Maciejewski
Zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 1.0 09.02.2022 09:18 Krzysztof Maciejewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}