W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego

Wymagane dokumenty:

W celu uzyskania wypisu i wyrysuj z dokumentu planistycznego należy złożyć pisemny wniosek wraz z dowodem wniesienia opłaty administracyjnej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Margoninie, ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin, tel. 67 2846 068

Opłaty:

We wszystkich przypadkach opłata pobierana jest w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej (w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej). Opłata za wydanie wypisu i wyrysuj ustalana jest indywidualnie w zależności od zakresu sporządzonej informacji.

Wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego:

  1. od wypisu:
    1. do 5 stron - 30 zł
    2. powyżej 5 stron - 50 zł
  2. od wyrysu:
    1. za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł
    2. nie więcej niż - 200 zł

Wpłaty opłaty można dokonać w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Margoninie lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Margoninie Bank Spółdzielczy w Chodzieży, Oddziały Margonin, 94 8945 0002 1300 0101 2000 0020

Termin i sposób załatwienia:

Wypis i wyrys Urząd Miasta i Gminy w Margoninie wydaje w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie odmawiające wydania wypisu i wyrysuj, służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin.

Inne informacje:

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracownika, w pokoju nr 14, tel. 67 35 41 345

Materiały

Wniosek o wykonanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek​_o​_wykonanie​_wypisu​_i​_wyrysu​_z​_miejscowego​_planu​_zagospodarowania​_przestrzennego.doc 0.06MB
Wniosek o wykonanie wypisu i wyrysu z Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Wniosek​_o​_wykonanie​_wypisu​_i​_wyrysu​_z​_Studium​_Uwarunkowan​_i​_Kierunkow​_Zagospodarowania​_Przestrzennego.doc 0.06MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.02.2022 09:18 Krzysztof Maciejewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marek Nowaczewski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego 1.0 09.02.2022 09:18 Krzysztof Maciejewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}