W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wymiar podatku rolnego od osób fizycznych

Wymagane dokumenty:

  1. Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1
  2. Odpowiednie załączniki do informacji ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3

Opłaty: Nie pobiera się.

Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miasta i Gminy Margonin, sekretariat Urzędu

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Miejsce załatwienia sprawy: pokój nr 10

Kontakt: tel. 67 35 41 336

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od wydanej decyzji podatkowej w terminie 14 dni od daty jej doręczenia kierowane za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile.

Inne informacje:

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu, informacje o gruntach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub o zaistnieniu zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania.

Materiały

IR-1 interaktywna - Informacja o gruntach, formularz interaktywny do wypełnienia, wydruku i zapisania
IR-1​_interaktywna​_-​_Informacja​_o​_gruntach​_​_formularz​_interaktywny​_do​_wypelnienia​_​_wydruku​_i​_zapisania.pdf 0.15MB
IR-1 do druku - Informacja o gruntach, wersja do druku
IR-1​_do​_druku​_-​_Informacja​_o​_gruntach​_​_wersja​_do​_druku.pdf 0.05MB
ZIR-1 - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIR-1​_-​_Zalacznik​_do​_informacji​_o​_gruntach​_-​_dane​_o​_przedmiotach​_opodatkowania​_podlegajacych​_opodatkowaniu.pdf 0.03MB
ZIR-2 - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIR-2​_-​_Zalacznik​_do​_informacji​_o​_gruntach​_-​_dane​_o​_przedmiotach​_opodatkowania​_zwolnionych​_z​_opodatkowania.pdf 0.03MB
ZIR-3 - Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników
ZIR-3​_-​_Zalacznik​_do​_informacji​_o​_gruntach​_-​_dane​_pozostalych​_podatnikow.pdf 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.02.2022 09:43 Krzysztof Maciejewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Karolina Cicha / Tola Lejba-Rataj
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wymiar podatku rolnego od osób fizycznych 1.0 09.02.2022 09:43 Krzysztof Maciejewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}