W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

Wymagane dokumenty:

 • wniosek
 • dokument wykazujący interes prawny - w przypadku osób, które nie są rodzicami, dziadkami, dziećmi, wnukami, rodzeństwem lub małżonkiem osoby, której akt dotyczy
 • pełnomocnictwo /oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa / jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika
 • dowód /oryginał/uiszczenia opłaty skarbowej w przypadku składania wniosku drogą korespondencyjną

Opłata skarbowa:

Wysokość opłaty skarbowej:

 • odpis zupełny – 33 zł
 • odpis skrócony – 22 zł
 • odpis skrócony na druku wielojęzycznym – 22 zł
 • pełnomocnictwo – 17 zł

Zwolnienia z opłaty skarbowej określa ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy:

Wniosek o wydanie odpisu z aktu stanu cywilnego i zaświadczenia składa się w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.

Odpisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego znajdujących się w USC w Margoninie oraz odpisy i zaświadczenia przeniesione do Rejestru Stanu Cywilnego  wystawiane są bez zbędnej zwłoki. Odpisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego znajdujących się w innych USC, a nie przeniesione do Rejestru Stanu Cywilnego, wydawane są w terminie do 10 dni.

Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Stanu Cywilnego – ul. Poznańska 8, 64-830 Margonin

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Miejsce załatwienia spraw: Urząd Stanu Cywilnego – ul. Poznańska 8, 64-830 Margonin

Kontakt: tel. 67 28 46 700, 67 28 46 906

Inne informacje:

Wniosek o wydanie odpisu z aktu stanu cywilnego i zaświadczenia składa się w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Odpisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego wydaje się na wniosek:

 • osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony
 • wstępnego (rodzica, dziadka, babci)
 • zstępnego (dziecka, wnuka)
 • rodzeństwa
 • małżonka
 • przedstawiciela ustawowego
 • opiekuna
 • sądu lub innego organu państwowego

Odpisy aktów stanu cywilnego mogą być również wydane na wniosek innych osób, niż wyżej wymienione, które wykażą w tym interes prawny oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

Materiały

Wniosek o odpis aktów stanu cywilnego
Wniosek​_o​_odpis​_aktow​_stanu​_cywilnego.odt 0.02MB
Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) - informacje
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.02.2022 09:13 Krzysztof Maciejewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego 1.0 09.02.2022 09:13 Krzysztof Maciejewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}