W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa - wniosek skierowany dla osób fizycznych, które usuwają drzewa na potrzeby nie związane z działalnością gospodarczą

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenia które winno zawierać:

  • imię i nazwisko wnioskodawcy,
  • oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
  • rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. 

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Margoninie, ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin, tel. 67 2846 068

Opłaty:

Brak opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia.

Termin i sposób załatwienia:

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do dwóch miesięcy.

Z uwagi na ilość wniosków składanych, ww. termin może ulec przesunięciu, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany.

Sposób załatwienia sprawy:

Pracownik przeprowadza oględziny w terenie, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia, odpowiednio:

  1. nazwy gatunku drzewa;
  2. obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
    1. posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni,
    2. nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.

Z oględzin sporządza się protokół.

Po dokonaniu oględzin Burmistrz Miasta i Gminy Margonin, w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin

Inne informacje:

Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

Materiały

Drzewa zgłoszenie usunięcia wniosek
Drzewa​_zgloszenie​_usuniecia​_wniosek.doc 0.03MB
Drzewa zgłoszenie usunięcia wniosek (PDF)
Drzewa​_zgloszenie​_usuniecia​_wniosek.pdf 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.02.2022 09:45 Krzysztof Maciejewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marek Nowaczewski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa - wniosek skierowany dla osób fizycznych, które usuwają drzewa na potrzeby nie związane z działalnością gospodarczą 1.0 09.02.2022 09:45 Krzysztof Maciejewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}