W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Przebudowa chodnika w miejscowości Radwanki

Źródło dofinansowania: Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

Koszty całkowite realizacji danego etapu operacji: 66.314,86 zł

Wnioskowana kwota pomocy dla danego etapu operacji: 33.000,00 zł

Data zawarcia umowy: 16.05.2013 r.

Cele operacji: Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru zależnego od rybactwa poprzez przebudowę chodnika w miejscowości Radwanki.

Opis operacji:
Powstały chodnik (dł. 434 mb i szerokość 1,20 m) umożliwi większej liczbie mieszkańców korzystanie z powyższych obiektów użyteczności publicznej. Ponadto realizacja operacji przyczyni się do polepszenia infrastruktury technicznej, nastąpi poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej. Zamierzone przedsięwzięcie przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich przez zaspakajanie potrzeb społecznych. Przebudowa chodnika wywrze znaczący wpływ na zwiększenie atrakcyjności sołectwa Radwanki pod względem turystycznym, wypoczynkowym i rekreacyjnym.

{"register":{"columns":[]}}