W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w zakresie – „Wyjątkowy Dzień w Poznaniu”

28.04.2022

W dniu 4 kwietnia 2022 r. Stowarzyszenie „Sołectwo Zbyszewice” z siedzibą w: Zbyszewice 2C, 64-830 Margonin - złożyło ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu Turystyki i krajoznawstwa pn. „Wyjątkowy Dzień w Poznaniu” - w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, złożoną ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Margonin, na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Margonin.

Uwagi do oferty można zgłaszać w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Margonin, ul. Kościuszki 27, 64-830 Margonin w godzinach pracy Urzędu (7:30-15:30) lub drogą elektroniczną na adres: joanna.koczorowska@margonin.pl na właściwym formularzu (skan
z podpisem) do dnia 5 maja 2022 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy z 4.04.2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) - dalej u.o.d.c., ustawy nie stosuje się do treści będących w posiadaniu podmiotu publicznego których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony.

Materiały

Oferta Stowarzyszenie Zbyszewice - 28.04.2022
Oferta​_Stowarzyszenie​_Zbyszewice.pdf 0.25MB
Formularz uwag
Formularz​_uwag.doc 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.04.2022 08:59 Krzysztof Maciejewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Joanna Koczorowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w zakresie – „Wyjątkowy Dzień w Poznaniu” 1.0 29.04.2022 08:59 Krzysztof Maciejewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}