W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Margonin o możliwości składania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego

29.09.2022

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Margonin o możliwości składania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. Nr 142, poz. 1161)

zdjęcie przedstawia po lewej stronie fragment laptopa z dłońmi ułożonymi na klawiaturze, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Ogłoszenie

Na podstawie  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. Nr 142, poz. 1161) informuję o możliwości składania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę do przeprowadzenia szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz, zwanych dalej „produktami”, oraz sprzętu, w tym sposób dokumentowania przeprowadzonych czynności.

Wymagania:

  1. miejsce zamieszkania na terenie Gminy Margonin,
  2. wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, lub
  3. ukończenie studiów podyplomowych w zakresie związanym z rolnictwem, lub
  4. posiadanie co najmniej wykształcenia średniego innego niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
  5. ukończenie co najmniej zasadniczej szkoły zawodowej lub dotychczasowej szkoły zasadniczej, kształcących w zawodach rolniczych i posiadanie co najmniej 3-letniego stażu pracy w gospodarstwie rolnym, lub
  6. ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej lub dotychczasowej szkoły zasadniczej, kształcących w zawodach innych niż rolnicze i posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy w gospodarstwie rolnym,
  7. złożenie wniosku o powołanie na rzeczoznawcę.

W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa, w którym jest prowadzona taka produkcja.

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Margonin, ul. Kościuszki 13, pok. nr 14, do dnia 14 października 2022 r.     

Szczegółowych informacji w wyżej wymienionej sprawie udziela pracownik Urzędu Miasta i Gminy Margonin pokój nr 14 lub pod numerem telefonu 673541347.

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin
/-/ Janusz Piechocki

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.09.2022 15:23 Krzysztof Maciejewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Justyna Dziwulska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Margonin o możliwości składania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego 1.0 29.09.2022 15:23 Krzysztof Maciejewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}