W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nowe miejsca przedszkolne w Margoninie

Wartość projektu: 241 360,88 zł

Kwota dofinansowania: 205 156,74 zł

Realizacja: sierpień 2017 - sierpień 2018 r.

Gmina Margonin realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich RPWP.08.01.01-30-0109/16 „Nowe miejsca przedszkolne w Margoninie”

Cel projektu: zwiększenie o 25 liczby miejsc edukacji przedszkolnej w Przedszkolu w Margoninie do 31.08.2018 roku.

Planowane efekty:

  • Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej - 25 osób
  • Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie - 25 szt.
  • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 2 osoby
  • Liczba przedszkoli, które zostały doposażone w pomoce dydaktyczne i inne wyposażenie - 1 szt.
  • Liczba miesięcy bieżącego funkcjonowania 25 nowo utworzonych miejsc przedszkolnych - 12 miesięcy
  • Liczba zrealizowanych godzin zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej - 288 godzin
  • Liczba zrealizowanych godzin zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne - 288 godzin
  • Liczba zrealizowanych studiów podyplomowych z gimnastyki korekcyjnej - 1 szt.
  • Liczba zrealizowanych studiów podyplomowych w integracji sensorycznej - 1 szt.

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie:

Zad. 1 - Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej - doposażenie OWP w Margoninie. Realizacja: 2017-08-01 - 2017-08-31
Zad. 2 - Zapewnienie bieżącego funkcjonowania nowych miejsc edukacji przedszkolnej w OWP w Margoninie. Realizacja: 2017-09-01 - 2018-08-31
Zad. 3 - Rozszerzenie oferty przedszkola w Margoninie o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci. Realizacja: 2017-09-01 - 2018-08-31
Zad. 4 - Studia podyplomowe dla nauczycieli wychowania przedszkolnego z Margonina. Realizacja: 2017-09-01 - 2018-08-31

{"register":{"columns":[]}}