W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nowe miejsca edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich Gminy Margonin

Wartość projektu: 247 730,25 zł

Kwota dofinansowania: 210 570,71 zł

Realizacja: lipiec 2016 - sierpień 2017 r.

Gmina Margonin realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich RPWP.08.01.01-30-0122/16 „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich Gminy Margonin”

Cel projektu: zwiększenie o 25 liczby miejsc edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich Gminy Margonin do 31.08. 2017 roku.

Planowane efekty:

 • Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej - 25 osób
 • Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie - 25 szt.
 • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 2 osoby
 • Liczba nauczycieli, którzy ukończyli studia podyplomowe w projekcie - 2 osoby
 • Liczba przedszkoli, które zostały doposażone w nowe pomoce dydaktyczne i inne wyposażenie - 3 szt.
 • Liczba zrealizowanych godzin zajęć z gimnastyki korekcyjnej - 144 godziny
 • Liczba zrealizowanych godzin zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne - 144 godziny
 • Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich - 25 osób
 • Liczba miesięcy bieżącego funkcjonowania 25 nowo utworzonych miejsc przedszkolnych - 12 miesięcy
 • Liczba zrealizowanych studiów podyplomowych z gimnastyki korekcyjnej - 1 szt.
 • Liczba zrealizowanych studiów podyplomowych z integracji sensorycznej - 1 szt.
 • Liczba nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego - 25 szt.

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie:

Zad. 1. Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej - doposażenie OWP z obszarów wiejskich gminy Margonin. Realizacja: 2016-07-01 - 2016-08-31.
Zad. 2. Zapewnienie bieżącego funkcjonowania nowych miejsc edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich w Gminie Margonin. Realizacja: 2016-09-01 - 2017-08-31.
Zad. 3. Rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych z obszarów wiejskich gminy Margonin o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci. Realizacja: 2016-09-01 - 2017-08-31.
Zad. 4. Studia podyplomowe dla nauczycieli wychowania przedszkolnego z obszarów wiejskich gminy Margonin. Realizacja: 2016-09-01 - 2017-08-31.

{"register":{"columns":[]}}