W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Lipiny i Dębiniec wybrały sołtysa, triumf Magdaleny Wysogląd

28.05.2024

W Lipinach odbyło się pierwsze w nowej kadencji samorządu zebranie wiejskie, które dokonało wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

sala pełna siedzących na krzesłach i stojących ludzi

Ogromna frekwencja, ponad 130 osób na sali przekładała się także  na emocje. Wyborcze zebranie wiejskie zgodnie ze statutem prowadził w imieniu burmistrza wiceburmistrz Łukasz Malczewski, który podziękował licznie zgromadzonym mieszkańcom za to, że swoją obecnością kolejny raz dają świadectwo demokracji. Po dokonaniu weryfikacji  osób uprawnionych komisja skrutacyjna przeprowadziła bezpośrednie i tajne wybory. Spośród dwóch zgłoszonych kandydatów, dotychczasowej sołtys Magdaleny Wysogląd oraz Damiana Budnego mieszkańcy zdecydowaną większością wybrali sołtysem Magdalenę Wysogląd, która zdobyła 79 głosów. Kontrkandydat otrzymał 43. Dokonano także wyboru rady sołeckiej, do której wybrano: Tomasza Baszkiewicza, Agnieszkę Słomka, Stanisława Burzyńskiego, Arkadiusza Kaczubę, Dominika Dębnego. To było bez wątpienia prawdziwe święto demokracji lokalnej, tej na poziomie wiejskim. Mieszkańcy pokazali, że chcą decydować o sprawach, które są im najbliżej i ich otaczają. W wyborach jak w każdym sołectwie czynne prawo wyborcze mają  wyłącznie osoby pozostające w spisie wyborców czyli będące mieszkańcami danego sołectwa. Gratulujemy nowo wybranym władzom sołectwa z sołtysem na czele i życzymy sukcesów w dalszej pracy na rzecz społeczności lokalnej.

Zdjęcia (3)

{"register":{"columns":[]}}