W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja dot. gospodarki odpadami

Gmina Margonin informuje, że miejscem zagospodarowania, przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, jest Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Kopaszynie.

Gmina Margonin nie utworzyła stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – PSZOK. W chwili obecnej PSZOK zorganizowany jest w formie mobilnej.

Odbiór odpadów odbywa się „u źródła ich powstania” 2 razy do roku. Odbiór odpadów polega na objechaniu samochodem ciężarowym gospodarstw domowy i odebraniu od nich zalegających odpadów (których nie można oddać w co miesięcznych zbiórkach) tzn.: ubrania i tekstylia, meble i odpady wielkogabarytowe, odpady elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory, chemikalia, zużyte opony, przeterminowane leki, budowlane.

Niezależne od Gminy Margonin punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

  • IGOMAT Mateusz Gerc, ul. Powstańców Wielkopolskich 68, 64-830 Margonin

punkt otwarty jest w dni powszednie w godzinach od 9:00 – 15:00 i przyjmuje odpady o kodach: 16 02 11*, 16 02 13*, 16 06 01*, 16 06 02*, 20 01 23*, 20 01 35*, 12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04, 15 01 04, 16 01 17, 16 01 18, 16 02 14, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 7 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 20 01 36,

Punkty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

  • IGOMAT Mateusz Gerc, ul. Powstańców Wielkopolskich 68, 64-830 Margonin

punkt otwarty jest w dni powszednie w godzinach od 9:00 – 15:00 i przyjmuje odpady o kodach: 16 06 01*, 16 06 02*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36,

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.02.2022 08:51 Krzysztof Maciejewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Monika Duda
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacja dot. gospodarki odpadami 1.0 09.02.2022 08:51 Krzysztof Maciejewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}