W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Budowa systemu magazynowania wody wykorzystywanej do nawadniania terenów zielonych na stadionie klubu sportowego Leśnik Margonin - ZP.271.15.2022

Zapytanie - Budowa systemu magazynowania wody wykorzystywanej do nawadniania terenów zielonych na stadionie klubu sportowego Leśnik Margonin

Materiały

1. Zapytanie ofertowe
1​_Zapyt​_of​_deszcz.pdf 0.17MB
2. Formularz ofertowy
2​_Zał​_Nr​_1​_Formularz​_ofertowy​_deszcz.doc 0.02MB
2a. Formularz ofertowy
2A​_Zał​_Nr​_1​_Formularz​_ofertowy​_deszcz.pdf 0.12MB
3. Oświadczenie wykonawcy
3​_Zał​_Nr​_1A​_Oświadczenie​_wykonawcy.doc 0.02MB
3a. Oświadczenie wykonawcy
3A​_Zał​_Nr​_1A​_Oświadczenie​_wykonawcy.pdf 0.11MB
4. Przedmiar
4​_Przedmiar​_deszczówka​_Leśnik.pdf 0.03MB
5. Przedmiar robót
5​_PRZEDMIAR​_ROBOT​_zbiornik​_retencyjny​_na​_stadionie​_ul​_Budzyńska​_w​_Margoninie.pdf 0.11MB
6. Wymagania ogólne
6​_ST0-WYMAGANIA​_OGOLNE​_zbiornik​_retencyjny​_na​_stadionie​_ul​_Budzyńska​_w​_Margoninie.pdf 0.24MB
7. Specyfikacje techniczne - roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe
7​_STWK-1​_ROBOTY​_DROGOWE​_zbiornik​_retencyjny​_na​_stadionie​_ul​_Budzyńska​_w​_Margoninie.pdf 0.18MB
8. Roboty geodezyjne - prace pomiarowe
8​_ST2-WYTYCZENIE​_zbiornik​_retencyjny​_na​_stadionie​_ul​_Budzyńska​_w​_Margoninie.pdf 0.16MB
9. Roboty ziemne
9​_ST3-ROBOTY​_ZIEMNE​_zbiornik​_retencyjny​_na​_stadionie​_ul​_Budzyńska​_w​_Margoninie.pdf 0.20MB
10. System nawadniania wraz ze zbiornikiem oraz automatyką
10​_ST4-WODOCIĄG​_zbiornik​_retencyjny​_na​_stadionie​_ul​_Budzyńska​_w​_Margoninie.pdf 0.22MB
11. Projekt budowlany
11​_Projekt​_budowlany​_zbiornik.pdf 0.53MB
12. Mapa do celów projektowych
12​_rys​_1​_deszcz.pdf 1.13MB
13. Mapa
13​_rys​_1A​_deszcz.pdf 0.07MB
14. Przekrój
14​_rys​_2​_deszcz.pdf 0.16MB
15. Schemat studni
15​_rys​_3​_deszcz.pdf 0.18MB
16. Schemat studni inspekcyjnej
16​_rys​_4​_deszcz.pdf 0.18MB
17. Schemat studzienki kanalizacyjnej
17​_rys​_5​_deszcz.pdf 0.19MB
18. Schemat studni PEHD DN 1000 MM
18​_rys​_6​_deszcz.pdf 0.80MB
19. Karta katalogowa pionowej pompy nawodnieniowej Grundfos​_CRE-15-4-A-F-A-E-HQQE
19​_Karta​_katalogowa​_pionowej​_pompy​_nawodnieniowej​_Grundfos​_CRE-15-4-A-F-A-E-HQQE.pdf 1.84MB
20. Geotechnika Stadion Miejski w Margoninie
20​_Geotechnika​_Stadion​_Miejski​_w​_Margoninie.pdf 0.97MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
27.07.2022 10:01 Monika Górzyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marcin Lipczyński
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zapytanie - Budowa systemu magazynowania wody wykorzystywanej do nawadniania terenów zielonych na stadionie klubu sportowego Leśnik Margonin 1.0 27.07.2022 10:01 Monika Górzyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zmiana - Budowa systemu magazynowania wody wykorzystywanej do nawadniania terenów zielonych na stadionie klubu sportowego Leśnik Margonin

01.08.2022

ZMIANA Zapytania - zmiana dotyczy wpisu:

Uwaga: zadanie nie obejmuje budowy ok. 385 metrów rurociągów pod boiskiem w formie przepustów, położenie systemu nastąpi powierzchniowo pod warstwą zieloną boiska.

- Budowa systemu magazynowania wody wykorzystywanej do nawadniania terenów zielonych na stadionie Klubu Sportowego Leśnik Margonin

Zmiana została wprowadzona tylko w dokumencie "Zapytanie ofertowe" - dotyczy wpisu budowa rurociągów.

Pozostałe dokumenty pozostają bez zmian.

Materiały

1A. ZMIANA Zapyt. of. deszcz.
1A​_ZMIANA​_Zapyt​_of​_deszcz.pdf 0.19MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
01.08.2022 11:13 Krzysztof Maciejewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marcin Lipczyński
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zmiana - Budowa systemu magazynowania wody wykorzystywanej do nawadniania terenów zielonych na stadionie klubu sportowego Leśnik Margonin 2.0 01.08.2022 11:14 Krzysztof Maciejewski
Zmiana - Budowa systemu magazynowania wody wykorzystywanej do nawadniania terenów zielonych na stadionie klubu sportowego Leśnik Margonin 1.0 01.08.2022 11:13 Krzysztof Maciejewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zestawienie ofert i unieważnienie zapytania ofertowego - ZP.271.15.2022

05.08.2022

Materiały

Zestawienie ofert
Zestawienie​_ofert.pdf 0.09MB
Unieważnienie zapytania ofertowego
Unieważnienie​_zapytania​_ofertowego.pdf 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.08.2022 10:28 Krzysztof Maciejewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marcin Lipczyński
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zestawienie ofert i unieważnienie zapytania ofertowego - ZP.271.15.2022 1.0 05.08.2022 10:28 Krzysztof Maciejewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}