W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wyszecino

Wyszecino (Wëszecëno), wieś sołecka. Najstarsze osadnictwo datowane jest na wczesną epokę żelaza, co zostało stwierdzone na podstawie sześciu stanowisk archeologicznych, w tym pięciu osadniczych i jednej produkcyjnej – huty szkła. Należało do dóbr panków z komornictwa mirachowskiego, a parafii Luzino. Było siedzibą rodu Wyszeckich (pisanych również Wiessietzki). W późniejszym okresie zostało podzielone najpierw na siedem, a potem na dziewięć udziałów szlacheckich, należących do: Wyszeckich, Tempskiego, Dobrzewińskiego, Koslowskiego, Kosa, Dombrowskiego, Robakowskiego i Zelewskiego. Według statystyki z 1789 rozróżniano: wieś szlachecką Wyszeczyn, Wyszeczyńską Hutę, Wyszeczyński Młyn. Od 1853 roku dobra szlacheckie były stopniowo wykupywane przez: Randta, Hildebranda, von Eversta, starostę Lesse, Tanenberga, von Below, Müllera oraz Röhringa, starostę i deputowanego do sejmiku powiatowego.  W okresie międzywojennym XX w. majątek uległ parcelacji i został sprzedany.

Zabytki architektoniczne: stodoła, obora, spichrz, park podworski  z XIX w. (ul.Ofiar Stutthofu).

Pomniki przyrody:  250 letnia lipa drobnolistna o wysokości 35 m, znajdująca się w parku podworskim.

Osobliwości przyrodnicze: Dwa jeziora: Białe i Czarne (dojście od ul.Smażyńskiej, Wyszecki Wąwóz – 1,09 ha z rzadko występującą roślinnością źródliskową (ul.Ofiar Stutthofu – około 150 m za ul.Smażyńską po lewej stronie drogi, jadąc w kierunku Łebna).

Gospodarstwa agroturystyczne: „Aurelia” (ul.Myśliwska), „Domy na kaszubskiej wsi” (ul.Smażyńska).

Warto wiedzieć. W roku 1734, w czasie polskiej wojny secesyjnej na polach wyszeckich bitwę stoczyły wojska koronne Stanisława Leszczyńskiego pod dowództwem wojewody lubelskiego Jana Tarły z wojskami rosyjskimi. Bitwę wygrali Rosjanie. Przed II wojną światową w Wyszecinie istniało więzienie, a osadzeni byli zatrudniani  na folwarku. Po II wojnie światowej we wsi funkcjonowało  Państwowe Gospodarstwo Rolne. Pierwsza szkoła w Wyszecinie została wybudowana w 1952 roku.

Sołtys Ewa Halman
Tel.: 503 548 713

{"register":{"columns":[]}}