W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych

27.12.2022

Nowe stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi różnicuje się w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Miesięczna wysokość stawki opłaty wynosi:

1) dla każdej z pierwszych trzech osób zamieszkałych na danej nieruchomości, w wysokości 33 złotych, za osobę za jeden miesiąc,

2) za czwartą i każdą kolejną osobę zamieszkałą na danej nieruchomości, w wysokości 31 złotych, za osobę za jeden miesiąc.

Ustala się zwolnienie z części opłaty dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy będą zagospodarowywać odpady „BIO” we własnych przydomowych kompostownikach, w wysokości 2,00 zł od osoby za jeden miesiąc. W tym przypadku miesięczna wysokość stawki opłat, wynosi:

1) dla każdej z pierwszych trzech osób zamieszkałych na danej nieruchomości, w wysokości 31 złotych, za osobę za jeden miesiąc,

2) za czwartą i każdą kolejną osobę zamieszkałą na danej nieruchomości, w wysokości 29 złotych, za osobę za jeden miesiąc.

Jeżeli właściciel nieruchomości zamieszkałej nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

1) dla każdej z pierwszych trzech osób zamieszkałych na danej nieruchomości, w wysokości 66 złotych, za osobę za jeden miesiąc,

2) za czwartą i każdą kolejną osobę zamieszkałą na danej nieruchomości, w wysokości 62 złotych, za osobę za jeden miesiąc.

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się do 15-go dnia każdego miesiąca, w którym powstał obowiązek ponoszenia opłaty, z  wyjątkiem stycznia 2023 roku, za który opłatę należy uiścić w terminie do dnia 15 lutego 2023 roku, razem z opłatą za miesiąc luty.  

Od dnia 27 grudnia br., na zlecenie Urzędu Gminy Luzino roznoszone się zawiadomienia o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2023 r.

{"register":{"columns":[]}}