W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Kontrola przedsiębiorców w zakresie posiadanych umów na odbiór odpadów komunalnych

13.06.2023

Purple and black bags of trash on a garbage bin during daytime

Urząd Gminy Luzino informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2022r., poz. 2519 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W związku z powyższym, przedsiębiorcy z terenu gminy Luzino, zobowiązani są do przedstawienia kopii zawartej umowy z podmiotem odbierającym odpady komunalne oraz kopii dowodów uiszczania opłat za te usługi (za okres 3 miesięcy wstecz) w terminie do dnia 16.06.2023 r.

Uwaga! Obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów spoczywa na prowadzącym działalność gospodarczą (wytwarzającym odpady).
W przypadku, gdy nieruchomość lub jej część jest wynajmowana na prowadzenie działalności, obowiązek zawarcia umowy obejmuje podmiot najmujący, chyba, że umowa najmu lokalu stanowi inaczej.
 

Materiały

Zawiadomienie - skan
Zawiadomienie​_-​_skan​_pisma.pdf 0.10MB
Zawiadomienie
Zawiadomienie​_w​_spr​_kontroli​_przedsiębiorców​_-​_wersja​_dostępna.pdf 0.66MB
{"register":{"columns":[]}}