W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Komunikat dot. modernizacji oczyszczalni ścieków w Luzinie

13.10.2023

komunikat

KOMUNIKAT

W związku z trwającą modernizacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Luzinie, konieczne było przekierowanie części nieczystości płynnych dowożonych wozami asenizacyjnymi do innej stacji zlewnej.

Wobec powyższego, Wójt Gminy Luzino podpisał porozumienie z firmami świadczącymi usługi odbioru i transportu nieczystości płynnych na terenie naszej gminy. Porozumienie obowiązuje od dnia 7 września 2023 r.  Zgodnie z porozumieniem, gmina dofinansowuje zwiększone koszty (do każdego m3)  transportu i czasu potrzebnego na wywóz do innej stacji zlewnej, aby mieszkańcy nie ponosili dodatkowych kosztów.

Ilość nieczystości płynnych przekierowanych do stacji zlewnej została określona na podstawie wykazu ścieków dowożonych od w/w firm jak również uzgodniona z właścicielem stacji zlewnej. Pozostała część nieczystości płynnych nie objęta porozumieniem jest dowożona jak do tej pory na stację zlewną przy oczyszczalni ścieków w Luzinie.

Biorąc pod uwagę powyższe, trwająca modernizacja na oczyszczalni ścieków nie powoduje wzrostu kosztów za usługi asenizacyjne, jak również nie ogranicza ilości odebranych nieczystości płynnych.

{"register":{"columns":[]}}