W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja o częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

29.12.2023

Zgodnie z zapisami Uchwały nr XLIII/6096/2023 Rady Gminy Luzino z dnia 29 września w sprawie zmiany Regulaminu utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Luzino informujemy:

§29.1. Usuwanie nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe, powinno odbywać się z częstotliwością dostosowaną do potrzeb wynikających z ilości pobranej wody i pojemności zbiorników, zapewniając ciągłość użytkowania zbiornika bezodpływowego, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. 2. Usuwanie nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości wyposażonych w osadniki instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków, powinno odbywać się z częstotliwością uzależnioną od ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych, zapewniając ciągłość użytkowania osadnika, jednak nie rzadziej niż jeden raz na rok.;

2. Usuwanie nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości wyposażonych w osadniki instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków, powinno odbywać się z częstotliwością uzależnioną od ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych, zapewniając ciągłość użytkowania osadnika, jednak nie rzadziej niż jeden raz na rok.”

§30. Właściciel zobowiązany jest do posiadania dokumentacji potwierdzającej realizację obowiązku określonego w § 29, z której wynikać będzie częstotliwość oraz ilość usuniętych nieczystości ciekłych.

§31. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zapewnić pracownikom firmy wywożącej nieczystości ciekłe, dostęp do zbiornika bezodpływowego lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków w czasie ustalonym w umowie na ich odbiór, w sposób umożliwiający opróżnienie zbiornika bez narażania na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów.

 

{"register":{"columns":[]}}