W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Fundusz sołecki 2024

01.09.2023

Coin on wooden table in front of green bokeh background. coins a concept of investment and saving moneys.

Fundusz sołecki to pieniądze w budżecie gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. O tym, na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie decydują mieszkańcy, głosując w trakcie zebrań wiejskich.

Aby wniosek Sołectwa został przyjęty musi spełniać warunki określone w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301).

Inicjatywę w sprawie zgłaszania propozycji wniosków do uchwalenia posiadają: sołtys, rada sołecka lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa, którzy podpiszą się pod danym wnioskiem.

Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa wraz z ich uzasadnieniem oraz oszacowaniem kosztów (koszt wskazanych przedsięwzięć nie może przekroczyć wysokości środków przyznanych w ramach funduszu sołeckiego).

Spośród zgłoszonych wniosków, mieszkańcy na zebraniu wiejskim poprzez głosowanie dokonają wyboru planowanej do realizacji inwestycji.

 Po uchwaleniu wniosku przez zebranie wiejskie – Sołtys do dnia 30 września 2023 roku przekazuje wniosek Wójtowi celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.

Wnioski należy składać najpóźniej na 1 dni przed planowanym zebraniem wiejskim (harmonogram zebrań wiejskich poniżej) do Sołtysa wsi bądź kancelarii Urzędu Gminy Luzino przy ul. Ofiar Stutthofu 11.

 

Nazwa Sołectwa

Wysokość środków przypadających na dane sołectwo

Barłomino

57 494,16 zł

Dąbrówka

43 296,49 zł

Kębłowo

63 953,46 zł

Kochanowo

53 273, 23 zł

Luzino

63 953, 46 zł

Milwino

49 308, 11 zł

Robakowo

63 953, 46 zł

Sychowo

39 843, 00 zł

Tępcz

30 186, 03 zł

Wyszecino

47 325, 56 zł

Zelewo

48 476, 72 zł

Zielnowo

17 139, 53 zł

Łącznie

578 203, 21 zł

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH – WRZESIEŃ 2023 r.

 

Lp.

Nazwa sołectwa

Data i godzina

Miejsce

1.

Barłomino

13.09.2023 r. godz. 19.00

SZKOŁA  PODSTAWOWA

W BARŁOMINIE

2.

Dąbrówka

27.09.2023 r. godz. 18.00

ŚWIETLICA  WIEJSKA

W  DĄBRÓWCE

3.

Kębłowo

25.09.2023 r. godz. 19.00

SZKOŁA PODSTAWOWA

W KĘBŁOWIE

4.

Kochanowo

21.09.2023 r. godz. 18.00

ŚWIETLICA  WIEJSKA

W KOCHANOWIE

5.

Luzino

26.09.2023 r. godz. 18.00

ŚWIETLICA  WIEJSKA – REMIZA OSP W LUZINIE

6.

Milwino

12.09.2023 r. godz. 19.00

REMIZA  OSP  MILWINO

7.

Robakowo

20.09.2023 r. godz. 19.00

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W ROBAKOWIE

8.

Sychowo

19.09.2023 r. godz. 18.00

SZKOŁA PODSTAWOWA

W SYCHOWIE

9.

Tępcz

14.09.2023 r. godz. 18.00

ŚWIETLICA WIEJSKA

W TĘPCZU

10.

Wyszecino

18.09.2023 r. godz. 19.00

SZKOŁA  PODSTAWOWA

W WYSZECINIE

11.

Zelewo

28.09.2023 r. godz. 19.00

REMIZA OSP ZELEWO

12.

Zielnowo

28.09.2023 r. godz. 18.00

REMIZA OSP ZELEWO

 

Porządek obrad zebrań wiejskich:

  1. Otwarcie zebrania i zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024.
  3. Sprawy różne
  4. Zakończenie zebrania.

Materiały

Wzór wniosku - fundusz sołecki
wzór​_wniosku​_FS.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}