W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dodatek węglowy

20.08.2022

Wnioski o dodatek węglowy w gminie Luzino będzie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie

węgiel

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie przyjmuje wnioski o przyznanie dodatku węglowego, który przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

- kocioł na paliwo stałe,

- kominek,

- koza,

- ogrzewacz powietrza,

- trzon kuchenny,

- piecokuchnia,

- kuchnia węglowa lub

- piec kaflowy na paliwo stałe,

 zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

 
Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Wniosek o wypłatę dodatku składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej i w takim przypadku wniosek ten opatruje się podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

 

Wnioski w formie papierowej można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Luzinie przy ul. Młyńskiej 7 w od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy ośrodka.

Wniosek można złożyć również poprzez:

    Wrzucenie do skrzynki podawczej znajdującej się przy głównych drzwiach wejściowych do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie od ulicy 10 Marca;
    przesłanie pocztą na adres ośrodka, tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie, ul. Młyńska 7, 84-242 Luzino.

 Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000,00 zł, przy czym jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
 
Szczegółowe informacje dotyczące dodatku węglowego można uzyskać pod wskazanym poniżej linkiem:

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-weglowy

Druk wniosku o dodatek węglowy do samodzielnego pobrania i wydrukowania znajduje się pod adresem:

 https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

 

{"register":{"columns":[]}}