W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dodatek osłonowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie przyjmuje wnioski o przyznanie dodatku osłonowego, który jest świadczeniem jednorazowym przysługującym za okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

dodatek osłonowy grafika informacyjna

Wniosek o wypłatę dodatku składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej i w takim przypadku wniosek ten opatruje się podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wnioski na piśmie (papierowe) będą przyjmowane w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Luzinie przy ul. Młyńskiej 7 od poniedziałku do piątku,  w godzinach pracy ośrodka.

Wniosek można złożyć poprzez:

 1. wrzucenie do skrzynki podawczej znajdującej się przy głównych drzwiach wejściowych do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie od ulicy 10 Marca;
 2. przesłanie pocztą na adres ośrodka, tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie,  Młyńska 7, 84-242 Luzino,  lub
 3. osobiście, w tymczasowym punkcie poboru i przyjmowania wniosków o świadczenia społeczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie  od poniedziałku do piątku     w godz. 8.00 – 15.00 – wejście znajduje się  od strony parkingu dla personelu medycznego NZOZ w Luzinie, przy windzie zewnętrznej.

Osoba, które złoży wniosek do 31 stycznia 2022 r. i zostanie on rozpatrzony pozytywnie, otrzyma wypłatę świadczenia w dwóch równych ratach – pierwszą do dnia 31 marca 2022 r., drugą do 2 grudnia 2022r. Pozostałym osobom, które złożą wniosek w okresie od
1 lutego do 31 października 2022 r., i zostanie on rozpatrzony pozytywnie, świadczenie będzie wypłacone jednorazowo, w całości, niezwłocznie po jego przyznaniu.

Jaka będzie wysokość świadczenia?

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* jeżeli przeciętny miesięczny dochód osoby w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270)  nie przekracza 2100 złotych,
 • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy
  o świadczeniach rodzinnych  nie przekracza 1500 złotych na osobę,
 • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu
  art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych  nie przekracza 1500 złotych na osobę,
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu
  art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych  nie przekracza 1500 złotych na osobę,

* Wysokość dodatku jest uzależniona od głównego źródła ogrzewania. Większą dopłatę otrzymają osoby ogrzewające dom, np. węglem lub innym paliwem stałym. Jednak aby otrzymać podwyższoną kwotę dodatku, źródło ogrzewania musi być zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynku (CEEB).

Dokumenty do pobrania:

1.Nowy_wzór_wniosku_o_wypłatę_dodatku_osłonowego_(docx)

2. Nowy_wzór_wniosku_o_wypłatę_dodatku_osłonowego_(pdf)

3. formularz danych kolejnych osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (docx)

4. formularz danych kolejnych osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (pdf)

5. formularz dot. dochodów kolejnych osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (docx)

6. formularz dot. dochodów kolejnych osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (pdf)

7. formularz dot. wielkości gospodarstwa rolnego kolejnych osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (docx)

8. formularz dot. wielkości gospodarstwa rolnego kolejnych osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (pdf)

9. ustawa o dodatku osłonowym

{"register":{"columns":[]}}