W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dobry Start etap 2 - kontynuacja programu rozwoju OWP Gminy Luzino

Umowa nr RPPM.03.01.00-22-0072/20-00 o dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Dofinansowanie: 1 093 234,51 zł

Koszty ogółem: 1 286 158,25 zł

Okres realizacji projektu
2021-06-01 - 2023-08-31

Krótki opis projektu
Celem proj. jest utworzenie 30 trwałych miejsc edu. przedszkolnej oraz poprawa jakości edu. przedszkolnej w Gminie Luzino do 20.06.23r. Cele szczegółowe zakładają
kompleksowe wspomaganie OWP poprzez: a) przeprowadzenie prac adaptacyjnych oraz zakup wyposażenia do OWP w Luzinie co pozwoli na utworzenie 30 nowych
miejsc edu. przedszkolnej oraz dostosowanie do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami; b) wyposażenie placu zabaw przy OWP w Luzinie; c) podniesienie jakości edu.
przedszkolnej w 6 OWP poprzez realizację zajęć wyrównujących szanse edukacyjne 256 dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów (w tym wynikających z
niepełnosprawności;), zajęć ukierunkowanych na rozwój kom. matematycznych 114 dzieci oraz zajęć ukierunkowanych na rozwój umiejętności współpracy 105 dzieci; e)
szkolenia zawodowe dla 31 n-lek (z których co najmniej 28 nabędzie kompetencje), które uwzględniają komplementarność z działaniami skierowanymi do dzieci; f)
nawiązanie systemowej współpracy 6 OWP z ODN uwzględniającej pomoc we wdrażaniu i ewaluacji zaplanowanych działań, m.in. dzięki utworzeniu sieci współpracy i
samokształcenia; g) doposażenie 6 OWP w pomoce dydaktyczne oraz TIK – proj. zakłada wykorzystanie TIK we wszystkich zadaniach obejmujących proces kształcenia
kom. dzieci i n-li. Wszystkie ww. działania wynikają z diagnozy opracowanej na podstawie analizy indywidualnej sytuacji OWP w Gminie Luzino, uwzględniającej
potrzeby rozwojowe i edu. dzieci oraz wynikające z tych potrzeb zakres doposażenia oraz wsparcia n-li. Na podstawie analizy wniosków z diagnozy zadecydowano o
zaplanowaniu wsparcia dla wszystkich 6 OWP dla których Gmina Luzino jest organem prowadzącym (Barłomino, Kębłowo, Przedszkole Gminne, Luzino, Sychowo,
Wyszecino). Najważniejszymi efektami proj. będzie utworzenie 30 nowych miejsc edu. przedszkolnej które zostaną utrzymane przez okres dłuższy niż okres realizacji
proj. oraz poprawa jakości edu. przedszkolnej w Gminie Luzino m.in. dzięki zwiększeniu nauczania opartego o TIK.

{"register":{"columns":[]}}