W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dnia 10.11.2023 r. Urząd Gminy Luzino nieczynny

09.11.2023

urząd nieczynny

Zarządzenie Nr 69/2023

Wójta Gminy Luzino

z dnia 3 października 2023 r.

w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy.

 

Na podstawie art. 130 § 2 - Kodeksu pracy (Dz.U. z 2023 poz. 1465)

Wójt Gminy Luzino

ustala,  co następuje:

§ 1

W 4 miesięcznym okresie rozliczeniowym od sierpnia 2023 r. do listopada 2023 r. na wolny dzień od pracy (sobotę) przypada święto 11 listopada 2023 r. – Narodowe Święto Niepodległości obniżające  wymiar czasu pracy o 8 godzin.

§ 2

W związku z § 1 w Urzędzie Gminy Luzino wyznacza się dodatkowy dzień wolny od pracy
w dniu 10 listopada 2023 r.

§ 3

W 4 miesięcznym okresie rozliczeniowym od grudnia 2023 r. do marca 2024 r. na wolny dzień od pracy (sobotę) przypada święto 6 stycznia 2024 r. – Święto Trzech Króli obniżające  wymiar czasu pracy o 8 godzin.

§ 4

W związku z § 3 w Urzędzie Gminy Luzino wyznacza się dodatkowy dzień wolny od pracy
w  dniu 8 stycznia 2024 r.

§ 5

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Urzędu Gminy Luzino oraz do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu oraz na stronie internetowej gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania.

{"register":{"columns":[]}}