W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja ósma

Polski ład - logo

Budowa przedszkola gminnego w Kębłowie.

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 9.500.000,00

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 1.500.000,00

 

Przedmiotem projektu jest budowa dwu kondygnacyjnego przedszkola gminnego dla 200 dzieci w miejscowości Kębłowo, która jest najprężniej rozwijającą się miejscowością w Gminie i posiada prawie 4000 mieszkańców. Corocznie liczba mieszkańców Kębłowa zwiększa się o ok 200 osób. Są to głównie młode osoby, które dopiero planują dzieci i w naszej gminie corocznie stoimy przed wyzwaniem jak zapewnić wszystkim dzieciom miejsce w placówce oświatowej. Gmina Luzino jest jedną z nielicznych gmin w Polsce o dodatnim przyroście naturalnym. Obiekt składać się ma z części administracyjno-biurowej, węzła żywieniowego, pom. technicznego, sal do zajęć terapeutycznych, logopedycznych i zajęć ruchowych z funkcją auli. Budynek będzie miał ok.1500 mkw. powierzchni oraz 8 sal (po ok 70 mkw.).Do sal będą przylegały łazienki oraz szatnie. Planowane jest też nasadzenie zieleni, budowa chodnika, drogi dojazdowej i parkingów z najazdami dla niepełnosprawnych. Zastosowane zostaną technologie energooszczędne wykorzystujące odnawialne źródła energii. Budowa przyczyni się do wzrostu dostępności i poprawy warunków kształcenia w zakresie edukacji przedszkolnej. Ponadto nastąpi rozwój systemu edukacji na poziomie lokalnym, zwiększenie liczby miejsc w placówkach przedszkolnych, co przyczyni się do zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym, zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego na terenie gminy oraz poprawa szans edukacyjnych na terenach wiejskich.

Zdjęcia (2)

{"register":{"columns":[]}}