W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga

Budowa dróg na terenie Gminy Luzino

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 9.850.000,00
Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 500.000,00

Przedmiotem projektu jest budowa ulicy Ks. Machalewskiego i ulicy Strzebielińskiej
w Luzinie oraz ulicy Zamkowej w Kębłowie. Budowa ulicy Ks. Machalewskiego polega na budowie
nowego odcinka drogi wraz z całą infrastrukturą tj.: kanalizacją deszczową, oświetleniem drogowym
typu LED, chodniki, jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej. Ulica Ks. Machalewskiego będzie
stanowiła połączenie drogi powiatowej z istniejącą drogą gminną - ulicą Kaszubską. Połączenie z
drogą powiatową znacznie usprawni ruch samochodowy oraz pieszy i poprawi dostępność
komunikacyjnąw centrum miejscowości Luzino. Drogata stanowić będzie dojazd do projektowanego
gminnego przedszkola na 250 dzieci, dojazd do żłobka TUPTUSIE, wybudowanego z
dofinansowaniem rządowego programu MALUCH 2016 do którego uczęszcza100 dzieci. Dodatkowo
ulica Ks. Machalewskiego prowadzi do miejsc rekreacji, wypoczynku i sportu tj. Park Prof. Gerarda
Labudy,place zabaw,ścieżkasensoryczna i kompleks boisk sportowych. Budowa ulicy Strzebielińskiej
w Luzinie i w dalszym przebiegu ulicy Zamkowej w Kębłowie połączy miejscowość Luzino z istniejącą
drogą krajową DK nr 6 oraz z nowobudowaną trasą ekspresową tzw. „TrasąKaszubską”,pomiędzy
nowobudowanym Węzłem Luzino i Węzłem Strzebielino. Realizacja projektu zapewni bezkolizyjny i
bezpieczny przejazd między węzłami poprzez ominięcie istniejącego skrzyżowania DK nr 6 z drogą
powiatową nr 1451G i przejazdu kolejowego na linii kolejowej nr 202 w Luzinie. Projekt obejmuje
utwardzenie jezdni masą bitumiczną, budowę kanalizacji deszczowej, budowę chodników i budowę
oświetlenia drogowego typu LED

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}