W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

230 000,00 zł dla organizacji pozarządowych

dofinansowanie, pieniądze, monety,

Wójt Gminy Luzino przyznał 230.000,00 zł organizacjom pozarządowym w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Luzino w 2022 roku

             Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372, 1834) oraz na podstawie art. 15 ust 1, 2g, 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z 2019r. poz. 2020 z 2021r. poz. 1038, 1243, 1535) Wójt Gminy zadecydował przyznać dofinansowanie realizacji zadania publicznego Gminy Luzino:

Zadanie Nr 1–  Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym

  • aktywizacja  osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez:
  • socjoterapię dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych – brak ofert,
  • działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez promocję trzeźwego i zdrowego stylu życia – kwotę 39.000 zł dla Kaszubskiego Towarzystwa Sportowo Kulturalnego,
  • udzielanie wsparcia osobom uzależnionym, współuzależnionym i członkom ich rodzin poprzez prowadzenie klubu abstynenta – kwotę 48.000 zł dla Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Luzino”,
  • realizację ponadpodstawowej pomocy terapeutycznej w ośrodkach zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych – kwotę 19.000 zł dla Stowarzyszenia Gmin Powiatu Wejherowskiego na Rzecz Wspólnego  Rozwiązywania Problemów alkoholowych „Zdrowa Rodzina – Zdrowa Gmina”.

Zadanie Nr 2 – Sport poprzez:

a) upowszechnienie Kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, związanych z  organizacją zajęć sportowych:

  • kwotę 10.000 zł dla Kaszubskiego Towarzystwa Sportowo Kulturalnego,
  • kwotę 20.000 zł dla Akademii Piłkarskiej Karol Piątek,

b) organizacja imprez sportowych dla społeczności lokalnej:
  kwotę 7.000zł dla Kaszubskiego Towarzystwa Sportowo Kulturalnego
c) promocję Gminy:
   kwoty 20.000 zł, 56.000 zł, dla Kaszubskiego Towarzystw Sportowo Kulturalnego.


Zadanie Nr 3 – działalność na rzecz opieki paliatywnej – kwotę 11.000 zł dla Puckiego Hospicjum pw. Św. Ojca Pio,

W/w oferty zostały złożone w terminie tj. do dnia 27 stycznia 2022r., do godz. 15.00.

{"register":{"columns":[]}}