W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zwrot podatku akcyzowego

Uprzejmie informujemy, iż w związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku, producent rolny może składać do wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

Limity, obowiązujące w 2022 roku, stanowić będą sumę:

a) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego,

b) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, ustalana będzie jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonych z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe i liczby 12.

W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła do wniosku poza fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Dokument, o którym mowa powyżej wydawany będzie na wniosek producenta rolnego.

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego na rok 2020 wynosi – 1 zł.

Terminy składania wniosków:

a) od 1 lutego 2022r. do 28 lutego 2022r., producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018r. do 31 stycznia 2020r , a w przypadku producentów rolnych, którzy prowadzą chów lub hodowlę bydła informację o średniej rocznej liczbie DJP bydła,

b) od 1 sierpnia 2022r.  do 31 sierpnia 2022r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022r. do 31 lipca 2022r. a w przypadku producentów rolnych, którzy prowadzą chów lub hodowlę bydła informację o średniej rocznej liczbie DJP bydła.

Miejsce składania wniosków:

Urząd Gminy Jabłonna Lacka, ul. Targowa 4, 08-304 Jabłonna Lacka. Wniosek dostępny w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowe w zakładce „Zwrot podatku akcyzowego”. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 25 506 44

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Od 2019 r. obowiązuje nowy wzór wniosku.


WNIOSEK DO POBRANIA

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie -1

Oświadczenie

ZESTAWIENIE FAKTUR DO ZWROTU PODATKU AKCYZOWOEGO

Klauzula informacyjna

Materiały

WNIOSEK DO POBRANIA
Wzor​_wniosku​_akcyza​_2019.pdf 0.85MB
ZESTAWIENIE FAKTUR DO ZWROTU PODATKU AKCYZOWOEGO
ZESTAWIENIE​_FAKTUR​_DO​_ZWROTU​_PODATKU​_AKCYZOWOEGO.docx 0.01MB
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie -1
Formularz​_informacji​_przedstawianych​_przy​_ubieganiu​_się​_o​_pomoc​_w​_rolnictwie​_lub​_rybołowstwie​_inną​_niż​_pomoc​_de​_minimis​_w​_rolnictwie​_lub​_rybołowstwie​_-1.pdf 0.26MB
Oświadczenie
Oświadczenie-​_rolnictwo​_i​_rybołowstwo-KKS.pdf 0.27MB
{"register":{"columns":[]}}