W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zmiana adresu siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej w Jabłonnie Lackiej

                                             OBWIESZCZENIE

                                Wójta Gminy Jabłonna Lacka

                                        z dnia 8 maja 2024 roku

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Wójt Gminy Jabłonna Lacka podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.:

 

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwa: Bujały-Gniewosze, Bujały-Mikosze, Wierzbice-Guzy, Wierzbice-Strupki

Szkoła Podstawowa w Bujałach-Mikoszach, Bujały-Mikosze 9, 08-304 Jabłonna Lacka

2

Sołectwa: Czekanów, Łuzki, Łuzki-Kolonia, Władysławów

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Czekanowie, Czekanów 20, 08-304 Jabłonna Lacka

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

3

Sołectwa: Dzierzby Szlacheckie, Dzierzby Włościańskie, Krzemień-Wieś, Krzemień-Zagacie, Toczyski Podborne, Wieska-Wieś

Budynek po byłym Zespole Szkół w Dzierzbach Włościańskich, Dzierzby Włościańskie 39, 08-304 Jabłonna Lacka

4

Sołectwa: Gródek, Gródek-Dwór, Mołożew-Wieś, Nowomodna, Wirów

Remiza OSP Mołożew-Wieś, Mołożew-Wieś 19, 08-304 Jabłonna Lacka

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

5

Sołectwa: Jabłonna Lacka, Jabłonna Lacka Kolonie, Jabłonna Średnia, Ludwinów, Morszków, Niemirki, Stara Jabłonna, Teofilówka, Toczyski Średnie, Tończa

Urząd Gminy, ul. Targowa 4, 08-304 Jabłonna Lacka

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

b) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,

c) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,

d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Siedlcach I najpóźniej do dnia 27 maja 2024 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Jabłonna Lacka najpóźniej do dnia 31 maja 2024 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 9 czerwca 2024 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

 

Wójt Gminy Jabłonna Lacka

 

Wiesław MICHALCZUK

 

{"register":{"columns":[]}}