W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Pamiętaj, złóż deklarację o źrodłach ogrzewania budynków!

CEEB

Przypominamy, 1 lipca wszedł w życie obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków zakłada utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), która ma być bazą wiedzy na temat źródeł ciepła i spalania paliw w Polsce. Budowa nowego systemu została powierzona Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego (GUNB).

Deklaracje mogą być składane w dwojaki sposób:

  • elektronicznie na stronie ceeb.gov.pl, bezpośrednio w systemie,
  • w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy.

Materiały

Formularz A - lokale i budynki mieszkalne
Formularz​_A​_-​_budynki​_i​_lokale​_mieszkalne(1).pdf 0.23MB
Formularz B - lokale i budynki niemieszkalne
Formularz​_B​_-​_budynki​_i​_lokale​_niemieszkalne.pdf 0.25MB

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}