W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

OGŁOSZENIE

.

Gmina Jabłonna Lacka realizuje:

 

 

Program  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  Program „Opieka 75+” na rok 2024

 

 Cel Programu

Głównym celem Programu „Opieka 75+” jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie
o pomocy społecznej.

Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych,
w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi (zgodnie z art. 6 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej) lub są osobami samotnie gospodarującymi (zgodnie z art. 6 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej), a także tych, które pozostają w rodzinie.

Adresaci Programu

 Program jest skierowany do mieszkańców Gminy Jabłonna Lacka na świadczenie usług  opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Źródło finansowania:

Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej oraz środków własnych gminy.

Środki finansowe z Programu mogą być przeznaczone na:

  • dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach Programu i będą kontynuowane w roku 2024,
  • dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2023 te usługi nie były świadczone (osoby nowe),
  • dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych w roku 2024,
    w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Realizator Programu

Program będzie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej.

Termin realizacji:

Termin zakończenia realizacji zadania przypada na 31 grudnia 2024 roku.

 

   Z poważaniem

Anastazja Romaniuk

 

    

{"register":{"columns":[]}}