W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Inwestycje 2014

Doposażenie istniejącego placu zabaw w Jabłonnie Lackiej Koszt ogólny - 30 500zł, dofinansowanie 24 400 zł, LGD Tygiel Doliny Bugu małe projekty. Wniosek złożony przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Jabłonna Lacka „Jabłoń”

 

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA

 

Lp Nowe zadania Rok Realizacji

Koszt Realizacji

Kwota dofinansowania  Źródło dofinansowania
 1

Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w tym:

-rozbudowa oczyszczalni ścieków,

-modernizacja SUW Łuzki,

-budowa przydomowych oczyszczalni ścieków         

2014   

 3815696,25 

2 279 721,00 Samorząd Województwa Mazowieckiego środki  PROW 2007 - 2013

 

INWESTYCJE DROGOWE

 

Lp Nowe zadania Rok Realizacji Koszt Realizacji Kwota dofinansowania Źródło dofinansowania
1 Modernizacja drogi Bujały Mikosze 2014 199 989,22  95 000,00 Samorząd Województwa Mazowieckiego– dotacja związana z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych
Odbudowa drogi we wsi Nowomodna 2014 80 606,80   środki budżetu gminy

Odbudowa ulic w Jabłonnie Lackiej  /Ogrodowa, Osiedlowa, Parkowa/

2014  105 277,14   środki budżetu gminy
Modernizacja drogi we wsi Krzemień 2014 30 923,23   środki budżetu gminy
Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Wierzbice 2014 112 000,00   środki budżetu gminy
 6 Remont przepustu w ciągu drogi wewnętrznej Wirów – Wasilew Sk. 2014 63 295,00 50 000,00 Wojewoda Mazowiecki – środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

     

POZOSTAŁE INWESTYCJE

 

Lp. Nowe zadania Rok Realizacji Koszt Realizacji Kwota dofinansowania  Źródło dofinansowania
 1 Zakup sprzętu dla OSP służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń  2014 40 000,00 20 000,00 WFOŚiGW
2 Termomodernizacja budynku Przedszkola 2014 419 900,00

92 900,00       dotacja        

275 000,00 pożyczka
 
3 Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dzierzbach 2014 35 742,59

23 239,59    

Samorząd Województwa – PROW 2007-2013  odnowa i rozwój wsi

Zdjęcia (10)

{"register":{"columns":[]}}