W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Inwestycje 2013

Remont drogi gminnej w miejscowości Dzierzby Włościańskie (Daszek), koszt ogólny – 171 123,75 zł, dofinansowanie 150 000 zł Wojewoda Mazowiecki promesa Ministra ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, wkład własny gminy – 21 123,75 zł

 

INWESTYCJE DROGOWE

 

Lp Nowe zadania Rok Realizacji Koszt Realizacji Kwota dofinansowania Źródło dofinansowania dotacja związana z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych
1 Modernizacja drogi  w miejscowości Wieska kol 2013 100 793,00 49 261,00 Samorząd Województwa Mazowieckiego – 
Modernizacja drogi w miejscowości Wieska /Pniska/ 2013 75 776,01 58 000,00 środki budżetu gminy
Remont drogi gminnej w m. Dzierzby /Daszek/ 2013 174 223,75 150 000,00 Wojewoda Mazowiecki – środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Remont drogi gminnej w m. Gródek 2013 79 975,65 48 774,00 Samorząd Województwa Mazowieckiego środki  PROW 2007 - 2013
 Przebudowa chodnika w miejscowości Gródek  2013 434 704,9 342 184,00 Wojewoda Mazowiecki – środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
 6 Remont dróg gminnych:  Łuzki – Morszków oraz Łuzki kol  2013 500 625,75 370 000,00 Wojewoda Mazowiecki – środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
7 Remont drogi gminnej w m. Dzierzby /Daszek/ 2013 23 247,00   środki budżetu gminy
8 Remont nawierzchni drogi wewnętrznej w m. Dzierzby  2013 17 496,75   środki budżetu gminy
9 Remont parkingu oraz placu w m. Bujały Gniewosze 2013 20 708,28   środki budżetu gminy
10 Remont chodnika i parkingu w Morszkowie 2013 31 622,92   środki budżetu gminy

     

POZOSTAŁE INWESTYCJE

 

Lp. Nowe zadania Rok Realizacji Koszt Realizacji Kwota dofinansowania  Źródło dofinansowania
 1 Zakup zestawu do działań ratownictwa dla OSP Jabłonna 2013 45 900,00

28 000,00  

15 606,00

         2 294,00

Komendant Wojewódzki PSP

WFOŚiGW

OSP Jabłonna L
2 Termomodernizacja budynku  Ośrodka Zdrowia 2013 233 988,95

45 000,00

WFOŚiGW

3 Zakup trybun na boisko sportowe 2013 38 745,00

24 999,00

Samorząd Województwa Podlaskiego - środki  PROW 2007 - 2013

Zdjęcia (9)

{"register":{"columns":[]}}