W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

INFORMACJA O WYPOCZYNKU ZIMOWYM W FORMIE TURNUSU W 2023 r.

.

 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”

ul. Warszawska 51 lok. 7, 17-312 Drohiczyn

Tel. 797 091 197; biuro@tygieldolinybugu.pl; www.tygieldolinybugu.pl

INFORMACJA O WYPOCZYNKU ZIMOWYM W FORMIE TURNUSU W 2023 r.

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” informuje, iż przeprowadza wstępną rekrutację uczestników na wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Wypoczynek nie będzie realizowany jeśli nie otrzymamy dofinansowania z FSUSR lub nie wpłynie dostateczna liczba zgłoszeń na dany turnus.

W związku z zagrożeniem zdrowia publicznego spowodowanym zakażeniami koronawirusem SARS-Co2 stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do odwołania wypoczynku na każdym etapie.

Wypoczynek odbędzie się w dwóch terminach:

1. 26.01.2023 r. – 01.02.2023 r. - Prywatne Kwatery Władysław Pańczyk, ul. Jana Pawła II 297a, Biały Dunajec 34-425

2. 17.02.2023 r. – 23.02.2023 r. - Prywatne Kwatery Władysław Pańczyk, ul. Jana Pawła II 297a, Biały Dunajec 34-425

 

Warunki uczestnictwa w wypoczynku:

- osoby urodzone od 01.01.2007 r.;

- co najmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS;

- w pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną osoby z obszaru SLGD „Tygiel Doliny Bugu”, a następnie kwalifikowane będą osoby z pozostałych regionów Polski;

- planowane są dwa turnusy po 45 osób, w każdym turnusie zarezerwowanych jest 5 miejsc dla osób ubezpieczonych w ZUS, pozostałe miejsca przeznaczone są dla osób ubezpieczonych w KRUS (w przypadku braku lub niedostatecznej ilości osób ubezpieczonych w ZUS będą kwalifikowane osoby ubezpieczone w KRUS i na odwrót);

- nie prowadzi się rekrutacji telefonicznej, o zakwalifikowaniu na turnus decyduje data wpływu karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku do biura LGD, wyniki rekrutacji zostaną przekazane telefonicznie.

Rekrutacja trwa do 12.12.2023 r., należy dostarczyć następujące dokumenty:

- kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku,

- oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych własnych i dziecka,

- pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych,

- regulamin uczestnika wypoczynku,

- regulamin wypoczynku,

- upoważnienie do podawania leków

- ankietę kwalifikacyjną (dotyczącą stanu zdrowia dziecka w związku z zapobieganiem zakażeń na Covid-19), którą należy dostarczyć przed wyjazdem na wypoczynek.

Osoby zakwalifikowane na wypoczynek dokonują wpłaty w wysokości:

- 500,00 zł/os. w przypadku rodziców ubezpieczonych w KRUS

- 1400,00 zł/os. w przypadku rodziców ubezpieczonych w ZUS

Wyjazd uczestników z Drohiczyna 26.01.2023 r. oraz 17.02.2023 r. godz. 7:30 (zatoczka autobusowa przed Zespołem Szkół).

Rezygnację z kolonii należy zgłosić najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym wyjazdem, w przypadku późniejszej rezygnacji koszty wypoczynku nie będą zwracane.

Do dnia 31.12.2023 r. należy dostarczyć organizatorowi wypoczynku zaświadczenie z KRUS, o objęciu rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego, dane jednego z rodziców lub opiekunów prawnych podlegającego ubezpieczeniu społecznemu rolników, sporządzone przez Oddziały Regionalne lub Placówki Terenowe Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stwierdzające ubezpieczenie KRUS w pełnym zakresie (ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS. W przypadku rodzica przebywającego na rencie zaświadczenie musi zawierać informację jaka to renta (stała czy czasowa), jeżeli renta czasowa to na jaki okres została przyznana. Zaświadczenie nie starsze niż 3 miesiące licząc od daty rozpoczęcia danego turnusu (oryginał)

Kontakt:

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania-Tygiel Doliny Bugu”

ul. Warszawska 51 lok.7, 17-312 Drohiczyn

Tel. + 48 797 091 197

E-mail: biuro@tygieldolinybugu.pl

Cała dokumentacja dotycząca wypoczynku zimowego jest do pobrania na stronie internetowej www.tygieldolinybugu.pl w zakładce: DZIAŁALNOŚĆ KRUS.

Z poważaniem

Agnieszka Wojtkowska

Prezes SLGD „Tygiel – Doliny Bugu

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}