W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja dotycząca Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 Moduł II

.

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej informuje, że Gmina Jabłonna Lacka kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, które nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć podstawowych potrzeb życiowych przystąpiła do  Programu  „Korpus Wsparcia Seniorów”  na rok 2024 Moduł II

Celem Modułu II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych. Środki w ramach Modułu II zostaną przeznaczone na zakup obsługi systemu dla opasek bezpieczeństwa, zakupionych przez Gminę  Jabłonna Lacka w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”  realizowanego w  latach 2022 – 2024.

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy (24 h na dobę,  przez siedem dni w tygodniu) – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi.
W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić
o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić
o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

Program jest odpowiedzią na potrzeby seniorów. Teleopieka stanowi nowoczesną formę sprawowania opieki nad osobami starszymi, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych zarówno tych, które nie potrzebują usług całodobowych. Stanowi także istotne uzupełnienie wsparcia realizowanego w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, u osób, których stan zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Program adresowany jest do osób w wieku powyżej 60 roku życia, które ze względu na stan zdrowia mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem. Mogą być to zarówno seniorzy prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe, jak i mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Udzielenie wsparcia w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024   jest niezależne od kryterium dochodowego,  ustalonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

Planujemy  zapewnić dostęp do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”   na rok 2024 seniorom w wieku 60  roku w postaci  obsługi systemu opasek bezpieczeństwa  wyposażonych w co najmniej  trzy funkcje wymienione w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów”  na rok 2024

Zadania w ramach Programu będą realizowane do 31 grudnia 2024 roku.

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024,  jest Programem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, który ma na celu zapewnienie bezpieczniejszego funkcjonowania osób w wieku 60 lat i więcej w miejscu zamieszkania. Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 przewiduje zapewnienie usługi wsparcia, poprawę poczucia bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

 

    Z poważaniem

Anastazja Romaniuk

{"register":{"columns":[]}}